01.09.2011

Fitch utrzymuje stabilną ocenę standingu finansowego PKN ORLEN

Fitch Ratings utrzymał stabilną ocenę standingu finansowego PKN ORLEN na poziomie BB+. Analitycy Fitch podkreślają, że Koncern jest dobrze zabezpieczony przed wstrząsami zewnętrznymi dzięki właściwej polityce finansowej oraz dywersyfikacji działalności, która obejmuje nie tylko segment rafineryjny, ale także znaczące zaangażowanie w petrochemii i silną pozycję w sprzedaży detalicznej.

Pomimo trudnych warunków panujących w europejskim sektorze rafineryjnym PKN ORLEN utrzymuje silną pozycję i poprawia wyniki finansowe.

- Decyzja Fitch potwierdza, że prowadzona od ponad trzech lat polityka konsekwentnego oddłużania Spółki, przy równoczesnej dbałości o długofalowe projekty rozwojowe i dywersyfikację działań, wzmacniają stabilność PKN. Utrzymanie ratingu przy tak niepewnym otoczeniu i niekorzystnych prognozach oznacza, że w ocenie analityków nasze działania dobrze przygotowały Koncern na wypadek kolejnej fali kryzysu - podkreślił Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A. 

W wydanym komunikacie Fitch podkreślił, że w rezultacie działań w obszarze finansów PKN ORLEN zredukował poziom dźwigni finansowej do przewidzianego w strategii, bezpiecznego poziomu 31%.  Fitch docenił także zrealizowane refinansowanie większości zadłużenia na 18 miesięcy przed terminem zapadalności głównych kredytów, co pozwala PKN ORLEN na pokrycie potrzeb finansowych na najbliższe 5 do 7 lat. Dodatkowo, w nowej umowie wyeliminowano ryzyko złamania jej warunków w przypadku zmiany wyceny zapasów Spółki na skutek wahań rynkowych ropy. Potwierdza to ostrożne podejście Koncernu do zarządzania długiem. Ponadto, w chwili zbycia akcji Polkomtela, PKN ORLEN zyska dodatkową elastyczność finansową.