16.09.2011

Fundacja ORLEN DAR SERCA przyznała stypendia uzdolnionej młodzieży

Fundacja ORLEN DAR SERCA przyznała ponad 160 stypendiów w tegorocznej edycji ogólnopolskiego programu wspierania uzdolnionej młodzieży oraz w programie dla podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka. Środki finansowe zostaną wypłacone w roku szkolnym 2011/2012.

Ponad 700 chętnych aplikowało o tegoroczne stypendia Fundacji ORLEN – DAR SERCA w ramach Programu Ogólnopolskiego oraz Programu dla wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka. Spośród wszystkich zgłoszeń, decyzją Komisji Stypendialnej przyznano łącznie 166 stypendiów.

Komisja Stypendialna zdecydowała o przyznaniu 75 stypendiów w Programie Ogólnopolskim dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Będą oni otrzymywać stypendia w kwotach od 200 do 380 zł miesięcznie. Natomiast w programie dla wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka stypendia otrzymało 91 uczniów (stypendia w kwotach 250 – 380 zł/mies.) i studentów (stypendia w wysokości 400 do 600 zł/mies.).

Programy stypendialne to drugi po projekcie wsparcia Rodzinnych Domów Dziecka obszar działania, na który Fundacja ORLEN – DAR SERCA przeznacza najwięcej środków. Przyznając stypendia Fundacja stara się pokazać dzieciom i młodzieży, że warto nie tylko inwestować we własny rozwój i realizować ambicje, ale także być aktywnym społecznie. Dlatego w tym roku, obok wymaganych świetnych wyników w nauce, zainteresowań i sukcesów w sportowej i artystycznej działalności pozaszkolnej, jako nowe kryterium pojawiło się zaangażowanie w życie lokalnych społeczności.

- Zależy nam, aby stypendyści Fundacji chcieli i potrafili angażować się w działania na rzecz dobra wspólnego i swoją postawą zachęcali innych do wspierania ważnych inicjatyw społecznych - powiedział Paweł Wojciechowski, Prezes Zarządu Fundacji.

W ubiegłym roku do Programu Ogólnopolskiego oraz programu dedykowanego Rodzinnym Domom Dziecka aplikowało ponad 320 osób, a 167 zostało stypendystami Fundacji. Prawie 50 z nich będzie otrzymywać stypendia także w bieżącym roku szkolnym.

Lista stypendystów została zamieszczona na internetowej stronie Fundacji. Do 30 września trwa natomiast nabór wniosków w programie stypendialnym „Przybliżamy do celu”, który dedykowany jest uczniom – mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego. Wszelkie informacje i potrzebne dokumenty dostępne są na stronie www.orlendarserca.pl.

Wyniki naboru będą znane pod koniec października.