03.12.2012

Mistrzowie chemii w ORLENIE

Dziesięciu stypendystów programu „Mistrzowie CHEMII” realizowanego przez Fundację ORLEN – Dar Serca odebrało w poniedziałek 3 grudnia symboliczne akty stypendialne z rąk Piotra Chełmińskiego, członka zarządu PKN ORLEN ds. Petrochemii. Celem inicjatywy realizowanej w szkołach gimnazjalnych jest promocja zdolnych uczniów, wykazujących szczególne zainteresowanie chemią i przedmiotami ścisłymi.

W spotkaniu zorganizowanym w zakładzie produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku wzięli udział wyróżniający się uczniowie, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół, w których realizowany jest program „Mistrzowie CHEMII”, przedstawiciele Zarządu PKN ORLEN i Rady Fundacji ORLEN – Dar Serca. Zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić rafinerię, przyjrzeć się procesom produkcyjnym oraz poznać historię największego koncernu paliwowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Wybrani przez Komisję Stypendialną uczniowie odebrali symboliczne akty stypendialne z rąk prezesa Piotra Chełmińskiego, członka zarządu PKN ORLEN ds. Petrochemii.

– Chcielibyśmy aby nasze działania edukacyjne przyczyniały się do odwrócenia trendu, który w ostatnich latach powodował znaczny przyrost liczby studentów na kierunkach humanistycznych kosztem kierunków technicznych. Bez udziału wysokiej klasy specjalistów w takich dyscyplinach jak chemia, fizyka czy matematyka tempo rozwoju krajowych technologii nie zaspokoi wciąż rosnących potrzeb polskiego przemysłu – powiedział Prezes Piotr Chełmiński.

Program „Mistrzowie CHEMII”, objęty patronatem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, realizowany jest we współpracy z dwoma szkołami średnimi: Zespołem Szkół UMK – Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu oraz Technikum Chemicznym i Ochrony Środowiska nr 3 w Zespole Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. To właśnie tam uczą się wybrani przez Komisję Stypendialną uczniowie. Szkoły współpracują z uznanymi ośrodkami akademickimi, m.in. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, oferując uczniom możliwości udziału w zajęciach i projektach prowadzonych przez uczelnie. Aby zostać stypendystą programu „Mistrzowie CHEMII” należało wykazać się bardzo dobrymi wynikami w nauce, osiągnięciami w dziedzinie chemii i postawą pro-społeczną.

Stypendyści programu będą korzystać ze wsparcia Fundacji ORLEN – Dar Serca przez cały okres nauki w szkole. Fundacja pokrywa koszty związane z ich edukacją, w tym zakup podręczników i pomocy szkolnych, udział w zajęciach dodatkowych określonych przez szkołę, pobyt w internacie i wyżywienie. Dodatkowo stypendyści otrzymują comiesięczne kieszonkowe na osobiste wydatki.

„Mistrzowie CHEMII” to nie jedyna inicjatywa Koncernu popularyzująca chemię i przedmioty ścisłe. W 2011 r., ogłoszonym przez UNESCO Międzynarodowym Rokiem Chemii, Grupa Kapitałowa ORLEN prowadziła w Polsce, na Litwie i w Czechach liczne działania promocyjno-edukacyjne, których głównym celem było przełamanie stereotypów na temat chemii – dziedziny uważanej za trudną i nieatrakcyjną. Jednym z projektów były „Lekcje Chemii”. Zajęcia prowadzone w gimnazjach w oparciu o prezentację multimedialną oraz doświadczenia wykonywane  w specjalnie przygotowanym mobilnym laboratorium pozwoliły uczniom na poznanie zagadnień związanych z pochodzeniem, przerobem i wykorzystaniem ropy naftowej. W 2011 roku przeprowadzono ponad pół tysiąca lekcji, w których wzięło udział ponad 20 tys. uczniów. Na początku 2012 roku z inicjatywy Koncernu uruchomiono także portal www.poczujchemie.pl – nowoczesne, interaktywne narzędzie do nauki chemii, stworzone z myślą o młodzieży gimnazjalnej. Na stronie umieszczono wiele funkcjonalności zaprojektowanych pod kątem młodych odbiorców – quizy, ciekawostki, konkursy czy filmy prezentujące doświadczenia. Portal oferuje również regularnie aktualizowany blog dotyczący chemii oraz pozwala na przeprowadzanie wirtualnych doświadczeń. Od wielu lat ORLEN ściśle współpracuje również z Politechniką Warszawską przyczyniając się do rozwoju jej płockiej filii. Studenci kończący kierunek Technologia Chemiczna stają się naturalną bazą pracowników PKN ORLEN.