19.12.2012

Rafineria Trzebinia aneksuje umowę na dostawy ropy z polskich złóż

Rafineria Trzebinia z Grupy Kapitałowej ORLEN podpisała kolejny aneks z PGNiG na dostawy ropy naftowej z polskich złóż. Aneks jest kontynuacją współpracy rozpoczętej w 2008 roku. Szacowana wartość kontraktu, po podpisaniu dzisiejszego aneksu, na okres 5 lat wyniesie 4,9 mld zł. Aneks będzie obowiązywał od 1 stycznia 2013 roku i zakłada zwiększenie wolumenów dostaw surowca do Rafinerii Trzebinia oraz zmianę dotychczasowej formuły, na bazie której wyznaczana jest cena surowca.

Aneks utrzymuje ważność umowy na czas nieokreślony. Dostawy ropy naftowej będą pochodziły z krajowych kopalń eksploatowanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w tym z nowego złoża Lubiatów-Międzychód-Grotów.

Zwiększenie dostaw pozwoli na optymalne wykorzystanie istniejących mocy produkcyjnych instalacji DRW (Destylacja Rurowo-Wieżowa), a tym samym w znaczący sposób wpłynie na ekonomikę procesów i przełoży się na efektywność i poprawę rentowności. Uzyskiwane w Rafinerii Trzebinia frakcje stanowią wsad surowcowy na inne instalacje funkcjonujące w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN.

Rafineria Trzebinia S.A. jest jedną ze spółek Grupy Kapitałowej ORLEN i najstarszą działającą rafinerią w Polsce. Jest pierwszą polską firmą, która uruchomiła przemysłową instalację do produkcji najwyższej jakości biodiesla. Spółka od 1895 roku rozwija się i inwestuje w nowoczesne technologie umacniając tym samym pozycję największego i najnowocześniejszego przedsiębiorstwa w Małopolsce.