12.10.2012

Kompromis zamiast barier

Rozwój gospodarczy Czech i Polski w regionie Europy Centralnej na tle problemów Unii Europejskiej oraz potencjał współpracy obydwu krajów m.in. w zakresie energetyki, handlu i infrastruktury były przedmiotem dyskusji odbywającego się dzisiaj Forum Gospodarczego Czechy - Polska. W spotkaniu uczestniczyli Prezydenci i przedstawiciele rządów Polski i Republiki Czeskiej jak również reprezentanci biznesu z obydwu krajów.

Przemówienia inaugurujące wygłosili: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Prezydent Republiki Czeskiej Vaclaw Klaus oraz Wicepremier Waldemar Pawlak i Martin Kuba, Minister Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej. W imieniu polskiego biznesu przemawiał Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Czechy to jeden z głównych rynków, na których działa Grupa Kapitałowa ORLEN. Inwestycja w aktywa Unipetrol w 2005 roku była pierwszą dużą akwizycją zagraniczną PKN ORLEN i nadal jest największą polską inwestycją u naszych południowych sąsiadów. Unipetrol to szósta pod względem wielkości spółka w Czechach i jeden z największych czeskich pracodawców, zatrudniający blisko 4 tysiące osób.

Od samego początku swojej obecności na rynku czeskim PKN ORLEN dążył do zintegrowania obu podmiotów gospodarczych, by osiągnąć maksymalną możliwą synergię i poprawić efektywność operacyjną Unipetrolu. Równocześnie prowadzone były inwestycje w czeskie aktywa, których łączna wartość w latach 2005-2011 przekroczyła 1 mld euro. Jednak spośród wszystkich aktywów zagranicznych, jakie posiada Koncern, właśnie w Czechach odnotowuje najtrudniejszą sytuację. Pomimo 20% wzrostu przychodów Unipetrolu w latach 2005-2011 wynik netto firmy od dwóch lat jest ujemny.

– W Czechach zderzamy się nie tylko z czynnikami dotykającymi całą branżę rafineryjno-petrochemiczną w Europie, ale też lokalnymi. Poważnym problemem jest skala szarej strefy sprzedaży paliw, jak również wysokie koszty transportu i magazynowania ropy oraz paliw. Tymczasem właśnie teraz, w zderzeniu z ogólnoświatowym tąpnięciem, szczególnie ważne jest to, by móc działać w takich warunkach rynkowych, w których otoczenie – także regulacyjne - nie tworzy dodatkowych obciążeń. Oczywiście rozumiemy, że kryzys równie mocno uderzył w finanse publiczne co w biznes. Jednak potrzebne jest podobne zrozumienie polityków dla gigantycznej presji, jaką na działania biznesowe wywiera przedłużający się kryzys. Trzeba budować racjonalny kompromis, który z jednej strony zapewni bezpieczeństwo finansów publicznych, a z drugiej - umożliwi dalsze dobre funkcjonowanie przedsiębiorstwom – podkreślił Prezes Zarządu PKN ORLEN.

O roli i dynamice rozwoju gospodarczego Czech i Polski oraz współpracy gospodarczej w zakresie inwestycji i obrotów handlowych jak również potencjale jej rozwoju dyskutowali uczestnicy pierwszego z paneli forum. Punkt widzenia największej czeskiej firmy sektora paliwowego prezentował Piotr Chełmiński, Prezes Zarządu Unipetrol i jednocześnie Członek Zarządu PKN ORLEN.

– Wszystkie rafinerie w Europie zmagają się z nadmiarem mocy produkcyjnych, wysokimi cenami ropy, presją wygórowanych norm środowiskowych. Era prosperity dla naszej branży w Europie dobiegła końca. Od teraz zyski będzie można generować integrując aktywa rafineryjne z aktywami wydobywczymi lub logistycznymi: dostęp do własnego surowca i efektywna logistyka to klucz do funkcjonowania w obecnym środowisku biznesowym – podkreślał Piotr Chełmiński.