09.10.2012

Pozytywna perspektywa dla PKN ORLEN od MOODY'S

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service podniosła dziś perspektywę ratingu PKN ORLEN (Ba1) ze stabilnej na pozytywną. Zmiana jest wynikiem wyraźnej poprawy wyników operacyjnych Koncernu pomimo utrzymujących się wyzwań dla branży w Europie. Podwyższenie perspektywy oznacza, że agencja Moody’s może w ciągu kolejnych 12-18 miesięcy podnieść rating PKN ORLEN.

Moody’s pozytywnie odebrał działania Koncernu w ciągu ostatnich 18 miesięcy w zakresie poprawy zarówno wyników operacyjnych jak i kluczowych wskaźników finansowych. Analitycy agencji w uzasadnieniu wskazują przede wszystkim udaną sprzedaż akcji spółki Polkomtel oraz refinansowanie głównych linii kredytowych.

– Cieszę się, że ratingi spółki stopniowo odzyskują właściwą pozycję. To efekt rozsądnego zaciskania pasa i wzrostu efektywności każdego z obszarów firmy, ale także trudnych decyzji inwestycyjnych takich jak budowa kompleksu PX/PTA, które podejmowaliśmy niejako wbrew recesji, w której pogrążała się wtedy Europa – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Analitycy Moody’s zwrócili uwagę, że wartość rezerw strategicznych utrzymywanych przez spółkę jest niemal równa ogólnemu poziomowi zadłużenia netto firmy. Podkreślili również, że oddanie do użytku instalacji PX/PTA, która od ponad roku wyrównuje związane z kryzysem wahnięcia przychodów w obszarze petrochemii oraz stały wzrost wolumenów sprzedaży przyczyniły się do utrzymywania zysku operacyjnego Koncernu na stabilnym poziomie. Pomimo trudnych warunków w sektorze rafineryjnym PKN ORLEN konsekwentnie wdrażał inicjatywy zmierzające do zwiększenia mocy przerobowych ropy naftowej, wzrostu produkcji ON oraz poprawy wydajności energetycznej.

– PKN ORLEN w widoczny sposób odbudowuje swoją pozycję na rynkach finansowych, a co za tym idzie odzyskuje zaufanie inwestorów. Moody’s to druga po Fitch Ratings agencja, która doceniła działania Koncernu zmierzające do poprawy płynności finansowej i redukcji zadłużenia. Wierzę, że jesteśmy w stanie uzyskać wzmocnienie naszej pozycji ratingowej w nieodległej perspektywie czasowej – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN.

Według Agencji, dalsza poprawa ratingu spółki będzie uzależniona między innymi od zakresu i skali wpływu na generowane przez Spółkę wolne przepływy gotówkowe zarówno inwestycji przewidzianych w aktualizowanej strategii oraz ewentualnych wypłat dywidendy.