04.06.2012

Srebrny Listek CSR dla PKN ORLEN

PKN ORLEN otrzymał „Srebrny Listek CSR” za spełnienie wysokich standardów Społecznej Odpowiedzialności w Biznesie. Koncern znalazł się w wąskim gronie osiemnastu firm sklasyfikowanych w rankingu Tygodnika Polityka.

„Srebrny Listek CSR”, ze względu na wysokie wymagania jest prestiżowym wyróżnieniem opublikowanym po raz pierwszy wraz z Listą 500. Zdaniem audytorów nagroda jest dowodem swoistych osiągnięć firmy w realizacji wybranych zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Klasyfikacja firm została przygotowana na podstawie normy ISO 26000, która wskazuje obszary, w jakich firmy odpowiedzialne społecznie powinny podejmować działania. Badanie ankietowe dotyczyło siedmiu najważniejszych dla CSR obszarów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowań wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego.

Według firmy audytorskiej PwC, tylko niecałe 40 proc. firm z tegorocznej Listy 500 udzieliło odpowiedzi na ankietę dotyczącą CSR, a  połowa z nich, czyli około 100 największych przedsiębiorstw, w sposób świadomy i strategiczny tworzy struktury zarządzania, wdrożyło kodeks etyczny czy informuje otoczenie o swojej działalności w tym obszarze. Te firmy to liderzy biznesu wyznaczający także trendy CSR na przyszłość, co może być inspiracją dla innych.

Dla PKN ORLEN, niekwestionowanego lidera rankingu Lista 500 od 2000 roku, wyróżnienie „Srebrny Listek CSR”, to kolejna niezmiernie cenna nagroda. W tym roku spółka została wyróżniona m.in. przez samorządowców w rankingu Filary Polskiej Gospodarki, otrzymała certyfikat Top Employers Polska za wyjątkowe warunki pracy, dostała także tytuł i złotą statuetką Marka Godna Zaufania w europejskim sondażu konsumenckim. Utrzymuje się również od samego początku w elitarnym wąskim gronie spółek wchodzących w skład RESPECT Index, na GPW obejmującego firmy odpowiedzialne społecznie.