31.07.2012

ORLEN nieprzerwanie w elitarnym RESPECT Index

Bardzo dobra wiadomość dla akcjonariuszy i inwestorów PKN ORLEN. Koncern ponownie znalazł się w elitarnym gronie spółek wchodzących w skład RESPECT Index, pierwszego w tej części Europy indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie.

Koncern spełnia bardzo wysokie wymagania i kryteria w tej dziedzinie, stwierdzili po raz kolejny eksperci kwalifikujący spółki z Głównego Rynku GPW. ORLEN znajduje się w składzie indeksu nieprzerwanie od samego początku jego powstania. Dziś odbyło się ogłoszenie nowej V już edycji składu indeksu.

RESPECT Index obejmuje swoim portfelem spółki, funkcjonujące zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (ang. corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Określany jest także jako jeden ze wskaźników wpływających na atrakcyjność inwestycyjną spółki. W jego składzie mogą być tylko te spółki, które przejdą pozytywnie trzystopniową weryfikację prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz audyt realizowany przez partnera projektu od jego pierwszej edycji, firmę Deloittte Polska. Dzięki temu w indeksie znajdują się wyłącznie spółki, które - zdaniem giełdowych ekspertów - są zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej giełdowy indeks spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index, zadebiutował na GPW w listopadzie 2009 r. i zawierał 16 firm. W obecnej edycji uwzględnia on w swoim portfelu 20 spółek, które w ramach badania zostały pozytywnie zweryfikowane. Zgodnie z nowymi zasadami, skład indeksu jest aktualizowany co pół roku. Dzięki temu portfel indeksu odpowiada rzeczywistej aktywności spółek w obszarze CSR oraz SRI (Socially Responsible Investment) czyli strategii inwestycyjnej, która polega nie tylko na osiąganiu określonych zwrotów finansowych, ale i celów społecznych.

Zdaniem organizatorów, analiza zmian wartości indeksów GPW dowodzi, że spółki wchodzące w skład RESPECT Index zachowują się na giełdzie lepiej od rynku. Od początku ubiegłego roku wartości RESPECT Index są publikowane w trybie notowań ciągłych.