24.02.2012

Sukces emisji 7-letnich obligacji PKN ORLEN

Z niemal trzykrotnie większym zainteresowaniem niż wstępnie zakładane spotkała się oferta obligacji PKN ORLEN. Dzięki temu Koncern zdecydował się zwiększyć wartość emisji: inwestorzy obejmą w poniedziałek papiery dłużne o łącznej wartości 1 mld zł. W ciągu kilku miesięcy obligacje mogą trafić na rynek Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

PKN ORLEN zakończył budowanie książki popytu na 7-letnie obligacje oferowane w trybie niepublicznym do instytucji spoza sektora bankowego. W efekcie przeprowadzonego procesu, Spółka wyemituje w poniedziałek, 27 lutego, obligacje na kwotę 1 mld zł, w oparciu o  sześciomiesięczny WIBOR i atrakcyjną marżę 1,6%. Wysoki poziom zainteresowania i  struktura popytu dowodzą bardzo wysokiej oceny stabilności i zaufania do PKN ORLEN przez rynek. Ostatecznie obligacje nabyły: otwarte fundusze emerytalne (61,8%), firmy ubezpieczeniowe (27,2%) oraz fundusze inwestycyjne oraz asset management (11%). Tak skonstruowana emisja jest zgodna z realizowaną przez PKN ORLEN strategią dywersyfikacji źródeł finansowania oraz refinansowania długu.

– Kontynuujemy program obligacji, ponieważ zależy nam na dywersyfikacji źródeł finansowania. Dzięki 7-letniej emisji będziemy posiadali finansowanie o jeszcze dłuższym horyzoncie zapadalności. Równocześnie pozyskaliśmy grupę inwestorów spoza sektora bankowego. Przewidywana przez nas wysoka chłonność polskiego rynku sprawdziła się: odnotowaliśmy zainteresowanie na ponad 2 mld zł w stosunku do proponowanych przez nas 750 mln zł, a atrakcyjna marża potwierdza bardzo dobre postrzeganie PKN ORLEN przez inwestorów – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansów.

Pod względem wartości emisja PKN ORLEN jest równa największej do tej pory korporacyjnej emisji obligacji w historii polskiego rynku. Równocześnie, jest to emisja o najdłuższym terminie zapadalności spośród emitowanych na polskim rynku obligacji korporacyjnych kierowanych do inwestorów spoza sektora bankowego. Uzyskana cena jest bardzo atrakcyjna - PKN ORLEN uplasował swoje 7-letnie obligacje na warunkach korzystniejszych, aniżeli zrealizowane ostatnio emisje korporacyjne o krótszym okresie zapadalności, także na eurorynku, co potwierdza wysoką ocenę kondycji i stabilności PKN ORLEN przez inwestorów.  Warto również podkreślić fakt, że emisje korporacyjne w złotych o aż 7-letnim okresie zapadalności stanowią rzadkość, co oznacza, że PKN ORLEN wprowadza nowy standard dla polskiego rynku papierów dłużnych.

Proces emisyjny rozpoczął się w połowie lutego szeregiem spotkań, podczas których inwestorzy zostali poinformowani o aktualnej sytuacji spółki i planach jej rozwoju. 

Emisja została uplasowana na rynku przy wsparciu banków Pekao SA oraz ING Bank Śląski SA. 

W ciągu kilku miesięcy PKN ORLEN zamierza wprowadzić obligacje do obrotu na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.