28.03.2012

Powołanie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki UNIPETROL a.s.

W dniu dzisiejszym Pan Piotr Wielowieyski został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki UNIPETROL a.s., Grupa ORLEN. W związku z tą nominacją złożył rezygnację z dotychczasowej funkcji Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN.

Obradująca dziś Rada Nadzorcza UNIPETROL a.s. postanowiła powierzyć stanowisko Wiceprezesa Zarządu czeskiej spółki z Grupy ORLEN Panu Piotrowi Wielowieyskiemu. Decyzją RN UNIPETROL a.s. Piotr Wielowieyski zarządzać będzie obszarami: strategii, inwestycji (w tym M&A), zakupów, logistyki, BHP, ochrony środowiska, jak również spraw regulacyjnych. Pełnienie obowiązków nowy Wiceprezes rozpoczyna z dniem dzisiejszym.

Piotr Wielowieyski jest magistrem ekonomii. W 1978 r. ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 r. był Członkiem Zarządu Libella Sp. z o.o. (rezygnację z tego stanowiska złożył w związku z czasowym oddelegowaniem przez RN PKN ORLEN do Zarządu PKN ORLEN SA). W latach 2004-2007 był Członkiem Zarządu w Foksal NFI S.A. (spółka giełdowa); w latach 2003-2004 Prezesem i Członkiem Zarządu w firmie Zachodni NFI S.A. (spółka giełdowa); w latach 1998-2002 Członkiem Zarządu i Dyrektorem Inwestycyjnym w firmie PBK Inwestycje S.A.; w latach 1996-1998 Członkiem Zarządu w firmie Fidea Menagement Sp. z o.o. (firma zarządzająca Foksal NFI S.A.); w latach 1991-1996 pracował w Banku Światowym (IFC) na stanowisku Corporate Finance Officer. W 1998 r. ukończył studium doradcy inwestycyjnego i analityka papierów wartościowych (Centrum Prywatyzacji BiF). W 1999 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Dotychczas pełnił funkcje w radach nadzorczych w 11 spółkach, w tym w 3 spółkach giełdowych. Od lutego 2008 r. był Członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., a od 21 grudnia 2011 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rad Nadzorczych Spółek: ANWIL S.A. i Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. W okresie  8 grudnia 2011 r. - 6 marca 2012 r Pan Piotr Wielowieyski na mocy uchwały Rady Nadzorczej czasowo wykonywał czynności Członka Zarządu ds. Petrochemii PKN ORLEN.

Rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN złożył dziś również Pan Marek Karabuła.