14.03.2012

Rada Nadzorcza dokonała wyboru Członka Zarządu ds. Sprzedaży

Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 14 marca 2012 roku dokonała wyboru Członka Zarządu ds. Sprzedaży. Funkcję tę pełnił będzie Marek Podstawa, dotychczasowy Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży Detalicznej.

Nowy Członek Zarządu rozpocznie pracę na powierzonym stanowisku w dniu 19 marca. Marek Podstawa przeszedł z sukcesem procedurę konkursową na Członka Zarządu ds. Sprzedaży w Zarządzie obecnej kadencji.

Marek Podstawa jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek Elektrotechnika, Automatyka i Elektronika (1989). Ukończył również studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek: Handel Międzynarodowy) oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek: Organizacja Zarządzania Przedsiębiorstwem). Ma też tytuł MBA uzyskany w University of Minnesota/SGH w Warszawie. Odbył wiele szkoleń m.in. w zakresie budowania strategii, przywództwa, finansów, zarządzania projektami. Ma bogate doświadczenie w kierowaniu zespołami międzynarodowymi oraz wiedzę w zakresie zarządzania, ekonomii i techniki.

Karierę w przemyśle paliwowym rozpoczął w 1993 roku w firmie DuPont Conoco Poland, gdzie był najpierw Regionalnym Przedstawicielem, a następnie (1995-96) Dyrektorem Regionalnym. Szybko awansował w strukturach koncernu Conoco ostatecznie pełniąc funkcję Dyrektora ds. Programów Sprzedaży Hurtowej (2006), a potem Dyrektora ds. Planowania Strategicznego w centrali firmy w Houston, Texas (2007-2008). W styczniu 2009 roku wrócił do Polski, by objąć stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Sprzedaży Detalicznej w PKN ORLEN S.A. Był też Przewodniczącym Rady Nadzorczej Orlen Deutschland GmbH (2009-2011) oraz członkiem Zarządu spółki Benzina, S.R.O. (2009-2010).