20.12.2013

Dodatkowe długoterminowe finansowanie dla PKN ORLEN

PKN ORLEN uzyskał kredyt długoterminowy w ramach Programu „Inwestycje Polskie” z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ostateczny termin spłaty przypada na grudzień 2025 roku. Środki zostaną wykorzystane przez Spółkę głównie na wsparcie realizacji strategii energetycznej.

Maksymalna wartość dostępnego finansowania w ramach podpisanej dziś umowy kredytowej pomiędzy PKN ORLEN a BGK wynosi 1 mld PLN. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę. Pozostałe warunki kredytowania również nie odbiegają od warunków rynkowych.

– Pozyskanie dodatkowych środków umożliwia Spółce dalszą dywersyfikację źródeł finansowania oraz wydłużenie terminu zapadalności zobowiązań. Gwarantuje także firmie długoterminowy rozwój oraz możliwość realizacji zaplanowanych inwestycji, zgodnie z założeniami określonymi w strategii na lata 2013 – 2017 – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. finansowych.

Plan budowy segmentu energetycznego Grupy ORLEN przewiduje m.in. realizowaną już budowę bloku gazowo-parowego we Włocławku oraz ewentualną realizację podobnego projektu w Płocku, który obecnie znajduje się w fazie koncepcyjnej.