01.02.2013

ORLEN zakontraktował ropę naftową bezpośrednio od Rosneft Oil Company

PKN ORLEN podpisał dziś pierwszą w historii długoterminową umowę na dostawy ropy naftowej bezpośrednio od producenta. Partnerem kontraktu jest Rosneft Oil Company, największy rosyjski koncern naftowo-gazowy.

Umowa przewiduje dostawę prawie 18 mln ton ropy naftowej, a szacunkowa wartość kontraktu wyniesie około 46 mld złotych. Ustalony wolumen surowca typu REBCO zostanie dostarczony do PKN ORLEN przez Rosneft Oil Company rurociągiem „Przyjaźń”. Umowa obowiązuje od 1 lutego 2013 do 31 stycznia 2016 r. i przewiduje również możliwość realizacji dostaw alternatywną drogą morską do Gdańska.

– Kontrakt z Rosneft Oil Company zamyka proces kontraktacji ropy naftowej dla zakładu w Płocku na najbliższe lata. Tym samym zapewniliśmy prawie 80 proc. dostaw umowami długoterminowymi. Ale ten kontrakt ma również inne szczególne znaczenie, bowiem po raz pierwszy w ponad 12-letniej historii firmy podpisujemy długoterminową umowę na zakup surowca bezpośrednio z producentem – podkreślił Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Oprócz podpisanego dziś kontraktu, PKN ORLEN dysponuje dwoma umowami długoterminowymi na dostawy ropy naftowej do Płocka. Pod koniec 2012 roku przedłużona została na 3 kolejne lata umowa z Mercuria Energy Trading. W ubiegłym roku Koncern zawarł również kontrakt z firmą Souz Petrolium, który będzie obowiązywał jeszcze przez dwa lata.

 

***

Rosneft jest liderem rosyjskiego przemysłu naftowego i jedną z największych spółek z sektora ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie. Podstawowa działalność Rosneft to poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, przerób surowca oraz sprzedaż produktów naftowych i petrochemicznych. Spółka prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą we wszystkich najważniejszych regionach Rosji, w których występują złoża węglowodorów, tj. w Zachodniej Syberii, Południowej i Środkowej Rosji, basenie Timan Pechora, Wschodniej Syberii, na Dalekim Wschodzie i w Arktyce (podmorskie złoża węglowodorów). Spółka jest obecna również w Kazachstanie, Niemczech, Chinach, Algierii, Wenezueli i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W 2012 r. Rosneft potwierdził pozycję największej spółki giełdowej z sektora naftowego pod względem wielkości udokumentowanych zasobów płynnych węglowodorów. Ponadto spółka jest niekwestionowanym światowym liderem pod względem wielkości zasobów węglowodorów.

PKN ORLEN jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Koncern zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks rafineryjno–petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. W 2012 r. łączny przerób ropy naftowej w Grupie ORLEN wyniósł 28 mln ton. Firma posiada największą w Europie Centralnej sieć blisko 2 700 stacji paliw zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Dysponuje również ośmioma koncesjami zarówno na lądowe jak i morskie poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego w tym na rozpoznawanie złóż niekonwencjonalnych. Przyjętym kierunkiem rozwoju jest przekształcanie PKN ORLEN w koncern typu multiutility, zaangażowany w upstream i sektor energetyczny.