11.02.2013

PKN ORLEN przeprowadzi dwa zabiegi szczelinowania

Wierzbica i Lubartów – na terenie tych koncesji, w pierwszym półroczu br. PKN ORLEN zamierza wykonać pierwsze zabiegi szczelinowania hydraulicznego. PKN ORLEN wykonał już łącznie pięć odwiertów w poszukiwaniu gazu z łupków – trzy pionowe i dwa horyzontalne. Na terenie dwóch koncesji – Wierzbica (w miejscowości Syczyn) i Lubartów (w miejscowości Berejów) – prace są najbardziej zaawansowane. Celem pierwszych pionowych odwiertów badawczych było pobranie próbek skał (tzw. rdzenia) do laboratoryjnej analizy. Testom poddane zostały właściwości mechaniczne skał łupkowych, a także zawartość gazu i materii organicznej. Wyniki analiz dla obu lokalizacji okazały się na tyle obiecujące, że podjęta została decyzja o kontynuacji prac wiertniczych zarówno w Syczynie, jak i Berejowie.

Zabiegi szczelinowania zostaną przeprowadzone na wykonanych już odcinkach horyzontalnych. Pierwszy zabieg przeprowadzony zostanie już w kwietniu br. w otworze Syczyn na koncesji Wierzbica. Szczelinowanie zaplanowano w poziomym odcinku o długości 1000 m, w warstwie łupków gazonośnych, zalegającej na głębokości około 2700 m. Planowane jest wykonanie zabiegu w 10 sekcjach szczelinowania. Przeprowadzenie zabiegu zaplanowano na kilkanaście dni a wykona go firma Schlumberger, która wygrała przetarg na jego realizację.

Przygotowania do wykonania zabiegu trwają już od wielu tygodni. W pierwszej kolejności PKN ORLEN korzystał z doświadczenia zagranicznych konsultantów, którzy wykonali symulację zabiegu z wykorzystaniem zebranych dotąd danych. Następnie przygotowano projekt, pod który rozpisany został przetarg. Z uwagi na wysokie wymagania i wymogi techniczne postawione przez ORLEN Upstream wzięły w nim udział wyłącznie firmy będące w stanie zagwarantować dostępność sprzętu i technologii. Przetarg wygrała firma Schlumberger. Współpraca ze specjalistami podwykonawcy, jak również z ekspertami Instytutu Nafty i Gazu potrwa aż do zakończenia procesu. Będą oni na bieżąco wspólnie z zespołem ORLEN Upstream nadzorowali wykonanie zabiegu oraz monitorowali rezultaty szczelinowania, a także wykonywali pomiary, które w przyszłości posłużą do optymalizacji stosowanych rozwiązań.

– Jak zapowiadaliśmy w opublikowanej na koniec zeszłego roku strategii przyspieszamy realizację projektów w segmencie Wydobycia. Obecnie trwają intensywne prace nie tylko nad dopracowywaniem ostatecznych parametrów niezbędnych do zabiegu szczelinowania, ale również harmonogramu prac we wszystkich pozostałych projektach – mówi Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Projekt zakłada wykonanie szczelinowania w oparciu o płyn zabiegowy sporządzony na bazie wody z dodatkiem piasków kwarcowych o odpowiedniej granulacji, stanowiących materiał wypełniający szczeliny. Po zakończeniu procesu rozszczelniania skał badany będzie wypływ gazu z otworu. Test produkcyjny pozwoli na wstępne rozpoznanie zasobów gazu ziemnego w tym rejonie i opłacalności wydobycia. Kolejny zabieg szczelinowania hydraulicznego zostanie zrealizowany na terenie koncesji Lubartów.

– Każdy zabieg projektowany jest adekwatnie do specyficznych warunków geologicznych. Nasze doświadczenia po zrealizowaniu szczelinowania hydraulicznego w Syczynie, mogą wpłynąć na parametry zabiegu wykonywanego w późniejszym terminie w Berejowie. To całkowicie naturalne dla prac poszukiwawczych, szerokie spektrum informacji eliminuje błędy w interpretacji – dodaje Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream

Zgodnie z przedstawioną pod koniec 2012 roku aktualizacją strategii PKN ORLEN, w latach 2013-2017 koncern będzie intensyfikował prace poszukiwawcze zmierzające do eksploatacji złóż węglowodorów. Obecnie trwają przygotowania do wykonania trzech kolejnych odwiertów badawczych na Lubelszczyźnie. Jednocześnie ORLEN Upstream czeka na cesję dwóch bloków koncesyjnych pozyskanych od ExxonMobile zlokalizowanych na Mazowszu, w oparciu o które spółka zamierza rozszerzyć obszar poszukiwań gazu w złożach niekonwencjonalnych o środkowo-wschodnią Polskę.

 

---

PKN ORLEN jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej, zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Spółka zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, posiada również największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw liczącą blisko 2700 obiektów. Ponadto PKN ORLEN jest w posiadaniu ośmiu koncesji na poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie całego kraju: sześć na terenie Lubelszczyzny i Mazowsza oraz dwie w okolicach Łodzi i Sieradza.

Schlumberger Limited jest międzynarodową korporacją zajmującą się poprawą wydajności procesu wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Firma powstała w 1926 roku, zatrudnia ponad 100 tyś pracowników w 140 krajach. Dysponuje 25 centrami badawczymi.