06.03.2013

PKN ORLEN na CERAWeek w Houston

– Zastanówmy się, jak powinniśmy prowadzić działalność w obliczu tak ogromnego przełomu technologicznego? Co on dla nas oznacza? Czy powinniśmy zostać w miejscu, w którym jesteśmy – w segmencie przetwórstwa ropy naftowej, czy też zaangażować się w branżę „upstream”? Czy nowe technologie to przekleństwo czy błogosławieństwo dla firm rafineryjnych? To kluczowe pytanie, zwłaszcza dla spółek takich, jak PKN ORLEN, które nadal generują większość przychodów w segmencie „downstream” - takie strategiczne pytania skierował Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN do uczestników konferencji CERAWeek, podczas panelowej dyskusji plenarnej. Prezes Krawiec, jako jedyny przedstawiciel polskiej branży paliwowej, uczestniczył w spotkaniu w Houston, które poświęcone było potencjalnemu wpływowi nowych technologii na złagodzenie kryzysu.

Pozostali uczestnicy debaty zgodzili się, że energetyczna mapa świata została przedefiniowana głównie za sprawą wydobycia gazu z łupków w Stanach Zjednoczonych. Zwrócono uwagę, że Europa stanęła przed ogromną szansą i nie stać jej na to, żeby tę szansę przegapić. Stephen Pryor, Prezes ExxonMobile Chemical Company, wystosował apel do administracji amerykańskiej o otwarcie eksportu gazu naturalnego z USA. W swoim wystąpieniu krytykował działania administracji ograniczające możliwość eksportu LNG, które wynikają głównie z obawy przed wzrostem cen gazu w USA (gospodarka amerykańska zawdzięcza wzrost konkurencyjności właśnie niskim cenom gazu).
 
Wiele miejsca podczas konferencji poświęcono kryzysowi, który dotknął kraje europejskie i możliwościom łagodzenia ewentualnych perturbacji gospodarczych poprzez inwestowanie w nowe technologie. Do tematu wpływu kryzysu na sektor rafineryjny w USA odniósł się Philip Rinaldi - Prezes Philadelphia Energy Solutions. Zarządzana przez niego firma - joint venture The Carlyle Group i Sunoco - podjęła się ratowania najstarszej i jednej z największych rafinerii na wschodnim wybrzeżu USA. W 2012 r. rafinerii groziło zamknięcie, co oznaczałoby utratę miejsc pracy dla 850 pracowników oraz upadek wielu firm świadczących usługi dla zakładu w Filadelfii. W tym kontekście z dużym zainteresowaniem przyjęto słowa Prezesa największej polskiej firmy, który podkreślał, że mimo trudnej sytuacji ekonomicznej, w której znajduje się większość krajów europejskich, polska gospodarka pozostaje silna i ciągnie unijne wskaźniki w górę. Zwrócił również uwagę, że wielu polskim przedsiębiorstwom udaje się wykorzystywać kryzys dla wzmocnienia swojej pozycji i w ten sposób opierają się globalnej recesji. Prezes Krawiec dodał, że polska gospodarka powinna zostać wśród najszybciej rosnących w UE.

Prezes Krawiec nawiązał również do rozwoju technologii wydobycia gazu ziemnego, które zrewolucjonizowały amerykański przemysł. – Za sprawą rewolucyjnej technologii pozyskiwania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Ameryce Płn. nastąpiła znacząca poprawa w zakresie wszystkich trzech priorytetów polityki energetycznej: bezpieczeństwa energetycznego, zwiększania liczby nowych miejsc pracy i zwrotu ku gospodarce niskoemisyjnej – zaznaczył Prezes Zarządu PKN ORLEN.
 
Prezes Krawiec podkreślał również, że ograniczenie szkodliwych emisji przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności i utrzymaniu wzrostu gospodarczego, które ma miejsce w Ameryce, może zostać powtórzone w wielu innych krajach i regionach, głównie za sprawą eksploatacji złóż gazu łupkowego na szeroką skalę. - Dzięki udanej eksploatacji gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych, na przestrzeni ostatniej dekady błękitne paliwo – z surowca rzadkiego i drogiego – stało się w USA powszechnie dostępnym i znacznie tańszym paliwem ze źródeł krajowych. Dzisiaj widzimy też, że sukces amerykańskiego gazu łupkowego udało się powielić również w przypadku tzw. ropy zamkniętej – zaznaczył Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Prezes Krawiec w swoim wystąpieniu podkreślił też konieczność wprowadzenia nowych regulacji prawnych na poziomie europejskim w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Zaznaczył, że pomimo wszystkich wysiłków regulacyjnych w ostatnich latach emisja dwutlenku węgla w europejskim sektorze energetycznym wzrosła. W efekcie, pomiędzy rokiem 2010 a 2012, w Europie odnotowano niemal 8-procentowy wzrost poziomu emisji CO2. - Ten niekorzystny obrót spraw ujawnia smutną prawdę na temat pozornie pro-ekologicznych rozwiązań wypracowanych i wdrożonych przez główny ośrodek mający ambicję kreowania globalnej polityki klimatycznej: rozwiązania unijne po prostu się nie sprawdzają. Instytucje Unii Europejskiej powinny potraktować ten kłopotliwy wzrost emisji jako sygnał ostrzegawczy – ostateczne wezwanie do pogłębionej refleksji nad rozwiązaniami, które umożliwiłyby krajom członkowskim Unii realizować skuteczną politykę energetyczną i klimatyczną w wymiarze globalnym - skomentował Prezes Krawiec.

Prezes Krawiec zwrócił uwagę na błędny dobór narzędzi, które mogłyby wzmocnić gospodarki krajów europejskich. Kryzys strefy euro został wprawdzie zażegnany, pozostało jednak wiele nierozwiązanych kwestii, jak na przykład kwestia eksploatacji gazu z łupków w Europie. Podkreślił, że przyjęcie strategii unikania problemów przy jednoczesnym założeniu, że one znikną lub zdezaktualizują się, nie jest obecnie wystarczająca. Prezes Krawiec przekonywał jednocześnie, że obecnie europejska gospodarka potrzebuje innowacyjnego podejścia, otwartości i odświeżenia narzędzi, tak aby efekty optymalizacyjne przyniosły wymierne korzyści.
 
W tym kontekście inni uczestnicy sesji podczas CERAWeek zwrócili uwagę na zachodzące zmiany w polityce energetycznej w ujęciu globalnym. Pojawienie się nowych zasobów surowcowych w Europie mogłoby bowiem doprowadzić do wzmocnienia pozycji krajów, które zaangażują się w konkretne projekty poszukiwawczo - wydobywcze. Często odnoszono się do wzoru amerykańskiego - USA nie tylko znacząco obniżyły import surowców energetycznych, ale też wyrosły na potencjalnego eksportera. Moderator panelu, Jim Burkhard, wiceprezydent IHS CERA, zwracał uwagę na olbrzymie zainteresowanie całej branży wydobywczej w USA projektami poszukiwań gazu niekonwencjonalnego w Polsce. Wiele pytań z sali skierowanych do Prezesa Krawca dotyczyło właśnie postępu prac, głównych ryzyk i oceny szans powtórzenia amerykańskiej rewolucji łupkowej w Europie.

Podsumowując, Jacek Krawiec zwrócił uwagę na ogromny sukces PKN ORLEN w osiągnięciu bardzo dobrych wyników finansowych w niestabilnym otoczeniu ekonomicznym, jako na przykład pozytywnego wpływu konsekwencji w realizacji strategicznych celów.  - Przykład PKN ORLEN dowodzi, że pomimo zawirowań gospodarczych, osiągnięcie stabilnego wzrostu w branży rafineryjnej jest możliwe, nawet w Unii Europejskiej – z jej grupami interesów, nadmiarem regulacji, brakiem strategii długoterminowej i dość naiwnym podejściem do niektórych wyzwań cywilizacyjnych - stwierdził.
 
CERAWeek to najważniejsza doroczna konferencja branży energetyczno-paliwowej, organizowana w Houston przez prestiżowy ośrodek analityczno-doradczy IHS Cambridge Energy Research Associates. Wśród prelegentów tegorocznej edycji znaleźli się oprócz Jacka Krawca m.in.: Khalid Al-Falih (Saudi Aramco), Ryan Lance (ConocoPhillips), Bob Dudley (BP), Igor Siechin (Rosneft), Bill Gates (Microsoft), Daniel Akerson (General Motors).