30.10.2013

ORLEN Lietuva i Klaipedos Nafta podpisały List Intencyjny w sprawie rurociągu produktowego.

ORLEN Lietuva oraz Klaipėdos Nafta podpisały List Intencyjny dotyczący współpracy przy ocenie możliwości realizacji potencjalnej inwestycji budowy rurociągu produktowego, który zapewniłby ORLEN Lietuva dostęp do morza.

Dla ORLEN Lietuva, jako największej spółki na rynku litewskim i lidera eksportu, rurociąg produktowy pozwoliłby na utrzymanie konkurencyjności litewskich produktów paliwowych na światowych rynkach i stworzyłby solidne podstawy do długoterminowej działalności biznesowej spółki na rynku litewskim.  Inwestycja jest również kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, przede wszystkim w zakresie dostaw paliw. Ponadto transport ropy i produktów naftowych za pomocą rurociągów jest nie tylko najbardziej efektywny i opłacalny, ale także najbardziej bezpieczny dla środowiska.

Obecnie trwają konsultacje dotyczące ewentualnej współpracy stron w zakresie budowy rurociągu łączącego rafinerię z infrastrukturą terminalu Klaipėdos Nafta, który z perspektywy ORLEN Lietuva jest rozważany jako jeden z  możliwych kierunków budowy rurociągu. Rurociąg produktowy łączący rafinerię z terminalem morskim byłby korzystną inwestycją zarówno dla ORLEN Lietuva, jak i dla całego rynku paliwowego na Litwie. Z naszej perspektywy taka inwestycja zagwarantuje długofalowo ekonomiczną opłacalność prowadzenia działalności biznesowej na litewskim rynku, a także może przyczynić się do zwiększenia rocznych mocy przerobowych rafinerii o ponad 10%, tj. do 11 mln ton. W rezultacie ORLEN Lietuva wzmocniłaby swoją pozycję rynkową – stwierdził Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN Lietuva.

Ponieważ w rozumieniu litewskiej Ustawy Energetycznej rurociąg produktowy jest obiektem o znaczeniu państwowym, ORLEN Lietuva wystąpił z propozycją włączenia inwestycji do nowego planu działania w ramach realizacji Narodowej Strategii Niezależności Energetycznej na lata 2012-2016. W litewskiej Ustawie o podmiotach i obiektach o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz innych podmiotach istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa, ORLEN Lietuva określona jest jako spółka o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

Od 2006 r. ORLEN Lietuva przeznaczyła niemal 1 mld USD na inwestycje modernizacyjne. W 2012 r. kwota podatków wpłaconych przez ORLEN Lietuva stanowiła 9% całkowitych wpływów podatkowych do budżetu państwa. W latach 2006–2012 łączna kwota podatków wpłaconych przez ORLEN Lietuva, w tym podatku z tytułu ubezpieczenia społecznego, sięgnęła 10,66 mld LTL.