25.10.2013

PKN ORLEN partnerem VIII Ogólnopolskiego Kongresu Obywatelskiego

26 października 2013r. w Warszawie odbędzie się VIII Ogólnopolski Kongres Obywatelski. Hasłem tegorocznego spotkania jest: „Jaka modernizacja Polski: od budowy infrastruktury do nowych postaw i zachowań?”. Organizatorem Kongresu jest Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, a PKN ORLEN już po raz kolejny pełni rolę partnera tego wydarzenia.

W ramach Kongresu odbędą się dwie sesje plenarne; otwierająca, która składać się będzie z części wprowadzającej i dyskusyjnej oraz sesja zamykająca, podsumowująca obrady. Ponadto w ramach wydarzenia odbędzie się 10 sesji tematycznych, których dyskusja będzie się toczyła wokół takich tematów jak: wizja rozwoju Polski, drogi do innowacyjnej Polski, Polska ekspansja na Europę i świat, obywatelska modernizacja Polski czy jak zbudować lepszy rynek pracy?.

W imieniu PKN ORLEN w plenarnej sesji otwierającej pod tytułem „Czym dla mnie jest modernizacja Polski i jakie drogi do niej prowadzą?” udział weźmie Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

Kongres Obywatelski jest płaszczyzną wymiany myśli, emocji, informacji i pomysłów między różnymi środowiskami i pokoleniami. Jego  celem jest otwarta, pozbawiona uprzedzeń debata publiczna, oparta na wzajemnym szacunku i dialogu, która będzie inspirować i motywować do oddolnych działań obywatelskich. Do tej pory odbyło się siedem Kongresów, które każdego roku gromadzą uczestników z blisko 200 miejscowości z całej Polski. Wzięło w nich udział prawie pół tysiąca panelistów, autorytetów różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego z kraju i świata.

VIII Ogólnopolskiemu Kongresowi Obywatelskiemu towarzyszyć będzie Forum Obywatelskiej Modernizacji. W jego ramach swoją działalność zaprezentuje 11 organizacji społecznych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.kongresobywatelski.pl/ 
oraz https://www.facebook.com/KongresObywatelski?fref=ts.