27.06.2013

Sprzedaż kolejnej transzy zapasów obowiązkowych

PKN ORLEN zawarł umowę, w ramach której sprzedał i przekazał utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej firmie Neon. Jest to piąta tego typu transakcja w historii Koncernu, o wartości ponad 1 mld zł.

Podpisana umowa gwarantuje, że spółka Neon będzie świadczyć usługę utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy na rachunek PKN ORLEN, zaś Koncern odpowiedzialny będzie za przechowywanie zapasów w dotychczasowej lokalizacji. Transakcja dotyczy sprzedaży ponad 490,8 tys. ton ropy REBCO o wartości około 314 mln USD czyli około 1 044 mln zł.

– Transakcja z firmą Neon jest kontynuacją realizacji założeń strategii przewidujących utrzymanie stabilnej pozycji finansowej poprzez uwalnianie zamrożonych środków, odciążenie bilansu Spółki i zachowanie wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie. Aktywnie zarządzamy kapitałem dzięki konsekwencji w realizacji autorskiej formuły utrzymywania zapasów obowiązkowych - dziś sfinalizowaliśmy już piątą transakcję sprzedając pulę zapasów wykupionych w marcu tego roku – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych

Zgodnie z procedurą transakcję poprzedziła zgoda Agencji Rezerw Materiałowych. Kontrakt będzie obowiązywał do 29 stycznia 2015 roku, z możliwością przedłużenia na kolejny okres. Zawarta umowa obejmuje również udzielenie przez Koncern krótkoterminowej pożyczki w wysokości ok. 240 mln zł, oprocentowanej na warunkach rynkowych. Pożyczka, udzielona na dwa miesiące, pokryje podatek VAT, jaki firma Neon zobowiązana jest zapłacić w związku z umową sprzedaży.

Neon jest spółką specjalnego przeznaczenia, założoną na zlecenie RBS Polish Financial Advisory Services, podmiotu zależnego od Royal Bank of Scotland. Działalność statutowa firmy przewiduje obrót ropą naftową.