18.06.2013

Konsolidacja procesów zakupowych w Grupie ORLEN

Procesy zakupowe 14 spółek Grupy Kapitałowej ORLEN, realizujących łącznie roczne zmówienia na kwotę ok. 7 mld zł, zostaną skonsolidowane w ramach innowacyjnej Platformy Zakupowej CONNECT, uruchomionej przez Koncern. Narzędzie, dostępne dla wszystkich potencjalnych kontrahentów pod adresem connect.orlen.pl, będzie obsługiwać cztery europejskie rynki na których obecne są spółki należące do GK ORLEN.

Do końca roku Platforma Zakupowa CONNECT stanie się jedynym miejscem ogłoszeń przetargów i składania ofert w procesach zakupowych 14 spółek Grupy ORLEN, zastępując całkowicie oferty składane w formie papierowej. Obecnie program obejmuje już wszystkie procesy zakupowe prowadzone dla PKN ORLEN. Stopniowe włączanie spółek już się rozpoczęło i zakończy się w II połowie roku. Nowoczesne rozwiązanie ułatwi otwarcie Koncernu na nowych dostawców z różnych rynków oraz pozwoli na integrację i optymalizację prowadzonych procesów zakupowych. Dla wszystkich kontrahentów oznacza to lepszy dostęp do informacji o przetargach oraz przyspieszenie i uproszczenie procedur przetargowych.

– Jako branżowy lider, prowadzący działalność na kilku rynkach, staramy się wprowadzać rozwiązania usprawniające i integrujące procesy operacyjne w ramach spółek Grupy Kapitałowej. Uruchomienie Platformy Zakupowej CONNECT jest tego najlepszym przykładem. Potrzebę integracji procesów zakupowych potwierdza olbrzymie zainteresowanie kontrahentów - od momentu uruchomienia programu pilotażowego dla PKN ORLEN w połowie maja br., w systemie CONNECT zarejestrowało się już 850 dostawców i rozpoczęto ponad 70 procesów zakupowych – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Platforma Zakupowa CONNECT obejmuje cały proces sourcingowy, od obsługi zapytań ofertowych, przez realizację postępowań zakupowych, po prowadzanie aukcji elektronicznych, jako jednej z dostępnych metod negocjacji. Oferty, wyłącznie w formie elektronicznej, składane będą przez potencjalnych dostawców po zalogowaniu się na platformę. Jedynym warunkiem, będzie wcześniejsza rejestracja firmy oraz wybór właściwych kategorii zakupowych. Platforma Zakupowa CONNECT, wyposażona została w bezpłatny, automatyczny system powiadamiania o postępowaniach zakupowych, co gwarantuje wszystkim dostawcom regularny, równy dostęp do informacji o prowadzonym procesie przetargowym. Wdrożenie kolejnych funkcjonalności Platformy Zakupowej CONNECT planowane jest jeszcze w trzecim kwartale tego roku.

Transakcje w ramach Platformy Zakupowej obejmą zarówno PKN ORLEN, jak i spółki z GK: Unipetrol, ORLEN Lietuva, ORLEN Deutschland, Anwil, Rafineria Jedlicze, Rafineria Trzebinia, IKS Solino, ORLEN Oil, ORLEN Gaz, ORLEN Asfalt, ORLEN KolTrans, ORLEN Projekt oraz ORLEN Administrację.

Kontrahenci będą mogli realizować zamówienia w 15 kategoriach zakupowych Platformy CONNECT: Administracja i zakupy ogólne; Inwestycje; IT i telekomunikacja; Logistyka; Stacje paliw; Surowce energetyczne, energia i paliwa; Surowce, chemikalia, katalizatory i wypełnienia; Usługi remontowo-eksploatacyjne; Usługi profesjonalne; Urządzenia, materiały i części zamienne. Z zakupów poprzez platformę, ze względu na specyfikę dostaw, wyłączone będzie kontraktowanie podstawowych surowców jakimi są ropa i gaz.