30.06.2014

Sukces euroobligacji gwarantowanych przez PKN ORLEN

PKN ORLEN, poprzez spółkę zależną ORLEN Capital AB, na podstawie dokładnej analizy rynku oraz zainteresowania inwestorów, wyemitował euroobligacje na kwotę 500 mln EUR. Oprocentowanie papierów dłużnych wyniesie 2,5% w skali roku.

Korzystając z dobrej sytuacji na rynkach finansowych, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dywersyfikujemy źródła finansowania tym razem poprzez euroobligacje. Nasze kolejne emisje papierów dłużnych wysoko oceniają wiodące agencje ratingowe, jak Fitch i Moody’s, a sam Koncern po wielu latach odzyskał ratingi na poziomie inwestycyjnym od obu instytucji – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes PKN ORLEN ds. Finansowych.

Emisja papierów dłużnych z 7-letnim okresem wykupu została zrealizowana przez spółkę celową, ORLEN Capital AB., rezydenta szwedzkiego, którego jedynym właścicielem jest PKN ORLEN, pełniący także rolę gwaranta emisji. Środki pozyskane z emisji posłużą dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania i zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych.
  
Euroobligacje uzyskały rating od Agencji Fitch Ratings i Moody’s Investors na poziomie odpowiednio -  BBB- i Baa3. Emisję papierów dłużnych poprzedziły spotkania PKN ORLEN z inwestorami w głównych europejskich centrach finansowych, m.in. w Niemczech, Anglii, Francji, Szwajcarii i krajach Beneluksu. Globalnymi koordynatorami emisji są: BNP Paribas i HSBC. Za sukces emisji odpowiedzialna jest wspólnie grupa instytucji, w której skład – oprócz BNP Paribas i HSBC – wchodzą także Mitsubishi UFJ Securities, RBS, Santander GBM i UniCredit.

Pod koniec kwietnia br. PKN ORLEN sfinalizował program emisji obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 000 000 sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 PLN każda. Z kolei na początku 2012 r. PKN ORLEN różnicując źródła finansowania, wyemitował obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł.  Następnie papiery dłużne zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst, aby dotrzeć do jeszcze szerszego grona inwestorów.