08.04.2014

Finał programu emisji obligacji detalicznych ORLENU

PKN ORLEN uruchamia szóstą, ostatnią serię papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych na kwotę 100 mln zł i tym samym finalizuje Program emisji obligacji detalicznych o łącznej wartości 1 mld zł. Seria F emitowana jest na innych niż dotychczasowe warunkach – z wyższą i stałą stopą zwrotu oraz dłuższym okresem wykupu.

Biorąc pod uwagę popularność jaką cieszyło się poprzednie pięć serii obligacji, PKN ORLEN  po dokładnej analizie rynku, podjął decyzję o wyjściu z ofertą opartą o stałe oprocentowanie w wysokości 5%. Odsetki naliczane będą już od pierwszego dnia sprzedaży, a ich wypłata następować będzie co 6 miesięcy. Aby zapewnić inwestorom jak najbardziej atrakcyjne warunki w perspektywie długoterminowej, wykup papierów dłużnych serii F nastąpi po 6 latach. Obligacje tej serii otrzymały od agencji Fitch Ratings podobny jak przy poprzednich emisjach rating krajowy A- (pol).

Finalizując program emisji postawiliśmy na ofertę, która gwarantuje pewność ściśle określonego zysku w długiej perspektywie, niezależnie od warunków rynkowych. Jest to niejako odpowiedź na zaufanie, którym obdarzyli nas inwestorzy przy okazji poprzednich emisji papierów dłużnych Koncernu - zdecydowaną większość sprzedaliśmy w ciągu kilku dni – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes PKN ORLEN ds. Finansowych.

Partnerami PKN ORLEN w ramach emisji wszystkich serii obligacji są: UniCredit CAIB Poland S.A., Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Bank Pekao S.A. oraz dystrybutorzy: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, a także kancelarie Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp.k. oraz Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.