01.04.2014

Piąta seria obligacji detalicznych PKN ORLEN już w sprzedaży

PKN ORLEN uruchomił piątą serię papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych na kwotę 200 mln zł. Decyzja o emisji Serii E zapadła na podstawie analiz rynkowych, aktywności inwestorów na rynku Catalyst oraz dużej popularności jaką cieszyły się poprzednie cztery serie obligacji Koncernu.

Zmienne oprocentowanie papierów dłużnych serii E oparte będzie o sumę sześciomiesięcznego WIBOR-u powiększonego o marżę w wysokości 1,3 proc. Odsetki naliczane będą już od pierwszego dnia sprzedaży, a ich wypłata następować będzie co 6 miesięcy. Obligacje tej serii otrzymały od agencji Fitch Ratings podobny jak przy poprzednich emisjach rating krajowy A- (pol). Intencją Spółki jest, aby Seria E obligacji znalazła się niezwłocznie w obrocie na rynku Catalyst.

– Analiza czterech niezwykle udanych emisji naszych obligacji pokazuje, że mimo szerokiej oferty różnych programów oszczędzania skierowanych do inwestorów indywidualnych, ten rynek jest nadal niezwykle chłonny i wykazuje  zapotrzebowanie na papiery dłużne emitowane przez solidnych, godnych zaufania partnerów. W tej serii zdecydowaliśmy się na uplasowanie 2 mln obligacji detalicznych, a  jeżeli spotkają się one z podobnym zainteresowaniem jak poprzednie emisje, nie wykluczamy w najbliższym czasie sfinalizowania całego programu o wartości 1 mld zł. – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes PKN ORLEN ds. Finansowych.

Partnerami PKN ORLEN w ramach emisji wszystkich serii obligacji są: UniCredit CAIB Poland S.A., Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Bank Pekao S.A. oraz dystrybutorzy: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, a także kancelarie Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp.k. oraz Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.