05.11.2014

ORLEN kolejny raz obdarował strażaków

Kilkuset reprezentantów jednostek straży pożarnych z całego kraju otrzymało darowizny finansowe i rzeczowe przekazane przez PKN ORLEN i Fundację ORLEN – DAR SERCA. Łączna wartość środków w tym roku wyniosła ponad 900 tys. zł. W uroczystym spotkaniu udział wzięła rekordowa liczba strażaków.

Wszystkie jednostki uczestniczące w uroczystości otrzymały także specjalny upominek, którym była karta na zakupy paliwa o wartości 500 zł do zrealizowania na stacjach ORLEN.

- Ochrona zdrowia i życia to przedmiot szczególnej troski PKN ORLEN, dlatego też należy do strategicznych obszarów społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej ORLEN. Celem programu realizowanego już od 2000 r. jest nie tylko poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ale także kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań oraz wyrażenie uznania dla niosących pomoc - powiedział podczas wręczania strażakom symbolicznych czeków Piotr Chełmiński, Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki PKN ORLEN.

Podczas uroczystości ORLEN zainaugurował kolejną edycję akcji społecznej „NIE DLA DYMU” pod patronatem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W jej ramach w ubiegłych latach Rodzinne Domy Dziecka otrzymały czujniki tlenku węgla i czujniki dymu. Tym razem Fundacja ORLEN - DAR SERCA obdaruje gaśnicami wszystkie placówki rodzinne w Polsce. Dodatkowo gaśnice będą mogli otrzymać także uczestnicy programu lojalnościowego VITAY, którzy przekażą określoną liczbę punktów na cel dobroczynny.

W czternastoletniej historii realizacji programu pomocy jednostkom straży pożarnej, PKN ORLEN przekazał darowizny rzeczowe i finansowe o wartości ponad 6,5 mln zł. Kwestie ochrony życia i zdrowia stanowią kluczowy element wartości PKN ORLEN i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ORLEN.

Tegoroczna uroczystość odbyła się 5 listopada w Niepokalanowie, w którym prężnie działa jednostka ochotniczej straży pożarnej. Wszyscy jej członkowie są braćmi zakonnymi. Niepokalanowska straż jest zrzeszona w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.