12.02.2014

Nowe umowy gazowe ORLENU

PKN ORLEN zawarł umowy na zakup gazu ziemnego z sześcioma dostawcami: ENOI SpA, RWE Supply & Trading GmbH, VITOL SA, Vattenfall Energy Trading GmbH, Mercuria Energy Trading SA oraz z PGNiG Sales & Trading GmbH. Kontrakty uzupełnią dotychczasowy portfel dostaw realizowanych na potrzeby Koncernu.

Szacunkowa wartość umów przekracza 1,7 mld zł. Mają one charakter krótkoterminowy i są zgodne z praktyką kontraktową na płynnych rynkach Europy Zachodniej. PKN ORLEN, poprzez dywersyfikację dostawców paliwa gazowego dąży do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw do swoich instalacji. Podejmowane działania spółki w tym zakresie są zgodne z przyjętą strategią i mają na celu budowę silnej pozycji w sektorze energetyki.

– PKN ORLEN jest jednym z największych konsumentów paliwa gazowego w Polsce. W związku z naszym zaangażowaniem w sektor energetyki gazowej, znaczenie tego surowca dla Koncernu będzie rosnąć w kolejnych latach. Dlatego zależy nam, aby aktywnie uczestniczyć w procesie zmian na rynku gazu i posiadać relacje z dostawcami tego paliwa zarówno w kraju, jak i za granicą – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W tym roku PKN ORLEN został także członkiem Towarowej Giełdy Energii, co umożliwi bezpośredni udział w obrocie hurtowym, a także zwiększy gotowość spółki do wykorzystania potencjału płynącego z procesu liberalizacji sektora gazowego w Polsce. Członkostwo  TGE to kolejny, po uzyskaniu w ubiegłym roku członkostwa niemieckiej giełdy EEX, przykład aktywnego poszukiwania przez Koncern alternatywnych rozwiązań handlowych w obszarze gazu ziemnego.

– Z naszego punktu widzenia kolejnym warunkiem niezbędnym dla dalszej liberalizacji sektora gazowego jest rozwój infrastruktury, a w szczególności połączeń transgranicznych, a także rozwiązanie kwestii kontraktów długoterminowych poprzez wprowadzenie zapisów umożliwiających uzupełnienie części zapotrzebowania na giełdzie, poza obowiązującą umową – dodał Jacek Krawiec.