08.05.2014

Kolejna inwestycja ORLENu w Kanadzie

TriOil Resources Ltd. („TriOil”) – spółka należąca do Grupy ORLEN - zawarła umowę w celu przejęcia kanadyjskiej spółki Birchill Exploration Limited Partnership (“Birchill”). Pomyślna finalizacja transakcji umożliwi podwojenie łącznego potencjału wydobywczego Grupy ORLEN w Kanadzie.

Obecne aktywa wydobywcze Grupy ORLEN w Kanadzie skoncentrowane są na obszarach Pouce Coupe, Kaybob i Lochend w prowincji Alberta, a ich łączne zasoby wynoszą 22 mln boe (2P). W I kwartale 2014 roku spółka TriOil uzyskała średnią produkcję na poziomie 3,7 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie („boe/dzień”), z czego 60% stanowiły węglowodory ciekłe (ropa oraz kondensat).

Eksploatowane przez Birchill złoża ropy i gazu także znajdują się w prowincji Alberta w Kanadzie, na obszarach Ferrier/Strachan, w pobliżu złóż należących do TriOil.  Zamknięcie transakcji  uzależnione jest od kilku czynników m.in. od uzyskania zgody organu antymonopolowego (Competition Bureau), zgodnie z przepisami obowiązującymi w Kanadzie.

– Przejęcie spółki TriOil w ubiegłym roku otworzyło nam drogę do dalszego rozwoju działalności poszukiwawczej i wydobywczej Grupy ORLEN w Ameryce Północnej. Podpisanie umowy, która rozpoczyna proces nabycia dodatkowych aktywów, wpisuje się w założenia strategii Koncernu w segmencie wydobycia. Właśnie poprzez dywersyfikację i zwiększenie potencjału wydobywczego staramy się podnosić wartość naszej Grupy – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN. Jednocześnie kontynuujemy prace poszukiwawcze gazu i ropy z łupków w Polsce. Wykonaliśmy już 10 odwiertów poszukiwawczych na naszych koncesjach łupkowych w tym 7 pionowych i 3 poziome oraz 2 pełne zabiegi szczelinowania. Planujemy także wykonanie czwartego już odcinka poziomego na koncesji Wierzbica oraz przeprowadzenie w sierpniu kolejnego szczelinowania hydraulicznego.– dodał Prezes Krawiec.

Planowana transakcja przejęcia Birchill jest spójna ze strategią PKN ORLEN na lata 2013-2017 przewidującą rozwój segmentu upstream między innymi poprzez dywersyfikację portfela aktywów Grupy Kapitałowej na świecie. Na ten cel Koncern zaalokował środki w wysokości 2,7 mld PLN. Dokonywane przez ORLEN akwizycje nie ograniczają środków przeznaczonych na działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Polsce, w tym w zakresie złóż niekonwencjonalnych. Suma inwestycji w segment poszukiwań i wydobycia w ciągu nadchodzących lat, zgodnie z założeniami strategii, wynieść może do 5,1 mld zł.

Dalsze szczegóły odnośnie transakcji zostaną podane po jej zamknięciu. Finansowym doradcą TriOil przy tej transakcji jest National Bank Financial (NBF) w Calgary.