10.03.2014

Charles Simic laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta 2014

Fundacja im. Zbigniewa Herberta ogłosiła dziś nazwisko laureata II edycji Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. Uhonorowano nią urodzonego w 1938 r. Charles’a Simica – wybitnego poetę, eseistę, tłumacza. Laureat odbierze zaszczytne wyróżnienie ufundowane przez PKN ORLEN, podczas uroczystej Gali 14 maja tego roku w Warszawie.

Charles Simic to amerykański poeta serbskiego pochodzenia, autor artykułów na temat poezji polskiej w „The New York Review of Books” oraz wstępu do amerykańskiego  wydania „The Collected Prose” Zbigniewa Herberta w przekładzie Alissy Valles. Charles Simic ma na swoim koncie najbardziej prestiżowe artystyczne wyróżnienia, w tym Nagrodę Pulitzera.

Jaka wspaniała wieść i jak dobrze, że dociera ona do mnie z kraju, który dał światu licznych wspaniałych poetów, z których wielu, jak Zbigniew Herbert, miało dla mnie osobiście ogromne znaczenie. Po raz pierwszy przeczytałem jego wiersze w przekładach Czesława Miłosza w roku 1965, dwa lata później poznałem go w Nowym Jorku, później zaś spotykaliśmy się wielokrotnie w Ameryce i Europie. Choć byłem znacznie młodszy od niego, dzieciństwo spędzone w Jugosławii podczas II wojny światowej oraz dekada przeżyta tam za czasów komunizmu sprawiły, że doskonale rozumiałem zarówno koleje życia Herberta, jak jego wiersze. Ich wartość polegała m.in. na fakcie, iż poruszając tematy związane z doświadczeniem tych okrutnych lat, a także wywoływanymi przez nie dylematami moralnymi i filozoficznymi, Herbert wypracował niezwykle jasny język oraz wspaniałe połączenia powagi i poczucia humoru – powiedział Charles Simic na wieść o otrzymaniu Nagrody im. Zbigniewa Herberta.

Zdaniem krytyków literackich Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta to wyjątkowe wyróżnienie w obszarze literatury światowej – przede wszystkim w dziedzinie poezji. Przyznawana jest od 2013 roku za wybitne dokonania artystyczne i intelektualne nawiązujące do idei, które przyświecały twórczości Zbigniewa Herberta.

Laureata Nagrody wskazało siedmioosobowe, międzynarodowe jury, w skład którego weszli poeci, eseiści, tłumacze i wydawcy: Lidija Dimkovska (Macedonia/Słowenia), Edward Hirsch (USA), Michael Krüger (Niemcy), Jarosław Mikołajewski (Polska), Agneta Pleijel (Szwecja), Jaume Vallcorba Plana (Hiszpania) oraz Tomas Venclova (Litwa/USA).

Projekt Nagrody im. Zbigniewa Herberta otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przypomnijmy, iż laureatem pierwszej edycji Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta został amerykański poeta William Stanley Merwin, którego wiersze na język polski tłumaczyli m.in.: Julia Hartwig, Czesław Miłosz, Artur Międzyrzecki i Piotr Sommer.

Więcej informacji o Międzynarodowej Nagrodzie Literackiej im. Zbigniewa Herberta: