29.10.2014

Trzeci Panteon Polskiej Ekologii dla PKN ORLEN

PKN ORLEN po raz kolejny otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Panteon Polskiej Ekologii” w kategorii przedsiębiorstwo. Jury konkursu nagrodziło realizowany przez Spółkę projekt budowy Instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin na kotłach K7 i K8 w Zakładowej Elektrociepłowni w Płocku.

PKN ORLEN już dwukrotnie zdobył tą prestiżową nagrodę ekologiczną. W roku 2000 za wdrożenie jako jedna z pierwszych firm chemicznych w Polsce Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z norma ISO 14 001 oraz w roku 2010 za realizację projektu na rzecz ochrony środowiska „Ratujemy sokoła wędrownego”.
Wyróżnienie i dyplom od kapituły konkursu odebrał Arkadiusz Kamiński Dyrektor Biura Ochrony Środowiska w PKN ORLEN podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2014, które odbyły się w Poznaniu.

Konkurs Panteon Polskiej Ekologii organizowany jest od 1999 r. Kierowany jest do przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, a także jednostek samorządowych, których działalność proekologiczna - zarówno pod względem realizacji inwestycji, jak i edukacyjnym - przyczynia się do poprawy jakości środowiska naturalnego w poszczególnych regionach.

Nowy kocioł K8 i zmodernizowany K7 pracują z emisjami nie przekraczającymi emisji gwarantowanych: SO2, NOx, pył, i spełniają obowiązujące dla nowych instalacji standardy emisji oraz poziomy emisji BAT (ang. Best Available Techniques) określone w BREF dla nowych instalacji energetycznego spalania paliw. Kotły spełniają także zaostrzone wymagania emisyjne obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z wymaganiami Dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED - Industrial Emission Directive) Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Zabudowa Instalacji SCR (Selective Catalitic Reduction) na kotłach jest elementem rozpoczętego w roku 2010 Programu Inwestycji Ekologiczno-Energetycznych dotyczącego dostosowania Elektrociepłowni do wymagań obowiązujących od 2016 r.

Obecnie trwają prace związane z zabudową analogicznych instalacja SCR na pozostałych kotłach Elektrociepłowni. W końcowej fazie modernizacji jest także Pompownia Paliw, która podniesie standard magazynowania i przetłaczania różnych gatunków paliw. Ostatnim z elementów rozpoczętych inwestycji będzie budowa turbozespołu TG7, mająca na celu zwiększenie potencjału produkcji energii elektrycznej, która rozpocznie się po zakończeniu budowy instalacji redukujących emisje. Zakończenie realizowanego Programu inwestycyjnego w tym zakresie, przewidywane jest na II kwartał 2016 r.