01.10.2014

Zdarzenie na instalacji Olefin

Dziś w godzinach porannych, podczas prac związanych z uruchomieniem instalacji Olefin na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku doszło do niewielkiego zapłonu węglowodorów lotnych na będącej w postoju i wyłączonej z ruchu technologicznego części instalacji.

W wyniku tego zdarzenia obrażeniom uległo 6 pracowników firmy zewnętrznej wykonujących prace remontowe. Z wstępnych ustaleń służb medycznych, które wraz z jednostką zakładowej straży pożarnej natychmiast przybyły na miejsce zdarzenia wynika, że nie ma zagrożenia życia poszkodowanych. Wszyscy trafili na obserwację medyczną do Szpitala Wojewódzkiego w Płocku. Przyczyny zdarzenia wyjaśni powołana w tym celu komisja specjalistów z zakresu BHP i p.poż.

Instalacja Olefin składa się z dwóch ciągów technologicznych. Jeden z nich jest w trakcie rozruchu i jeszcze dziś spodziewane jest wytworzenie produktów, natomiast drugi ciąg jest wyłączony z pracy i zostanie włączony gdy służby utrzymania ruchu technologicznego zdecydują o jego bezpiecznym uruchomieniu.