08.01.2014

PKN ORLEN przejmuje od spółki PETROLOT sprzedaż paliw lotniczych

W ramach zmiany modelu sprzedaży paliw lotniczych w Grupie ORLEN, PKN ORLEN rozpoczyna sprzedaż paliw JET A-1 oraz AVGAS 100LL, bezpośrednio do przewoźników lotniczych. Tym samym Koncern przejmuje działalność handlową prowadzoną dotychczas przez PETROLOT, który pozostanie agentem obsługi naziemnej.

Od dnia 1 stycznia 2014 roku PKN ORLEN przejął obowiązki w zakresie zapewnienia zaopatrzenia w paliwo lotnicze w portach lotniczych wynikające z zawartych przez PETROLOT umów z Portami Lotniczymi i Przewoźnikami. W ramach umowy z Petrolot, Koncern uzyskał również niezbędne know-how do realizacji przejętych zobowiązań. Spółka PETROLOT pozostanie agentem obsługi naziemnej zobowiązanym do organizowania i wykonywania czynności tankowania i usług magazynowania w Portach Lotniczych.

- Zmiana ta jest efektem wdrażania kolejnego etapu strategii sprzedaży paliw w Grupie Kapitałowej ORLEN. Naszym celem jest dalsza optymalizacja sprzedaży oraz uspójnienie i uporządkowanie systemu sprzedaży paliw w Koncernie – powiedział Marek Podstawa, Członek Zarządu ds. Sprzedaży PKN ORLEN. Jednocześnie spółka Petrolot otwiera się na innych dostawców paliw udostępniając na rynkowych zasadach swoje magazyny w portach lotniczych oraz infrastrukturę niezbędną do tankowania statków powietrznych - dodaje Marek Podstawa.

Działania te mają posłużyć budowie pozycji PKN ORLEN jako zintegrowanego producenta i sprzedawcy paliw lotniczych odbiorcom hurtowym oraz przewoźnikom lotniczym. Przedmiotowa zmiana ułatwi również rozwój PETROLOT jako niezależnego operatora świadczącego lotniskowe usługi magazynowania paliw i tankowania statków powietrznych. Realizując te założenia PETROLOT już udostępnił wszystkim dostawcom paliw własną bazę w Warszawie w celu ułatwienia zaopatrzenia statków powietrznych przewoźników lotniczych na Lotnisku im. F. Chopina.