24.01.2014

PKN ORLEN z certyfikatem AEO

PKN ORLEN odebrał certyfikat AEO (Autorised Economic Operator), potwierdzający wiarygodność, rzetelność i prawidłowość wywiązywania się przez Spółkę z obowiązków nakładanych przepisami prawa celnego i dotyczących obrotu towarowego z zagranicą.

W związku z przyznanym wyróżnieniem PKN ORLEN uzyskał szereg przywilejów operacyjnych w relacji ze Służba Celną, m.in. zmniejszenie ilości przeprowadzanych kontroli celnych, priorytetowe traktowanie przesyłek przez administracje celną i zgłoszeń celnych, a także szybszy i łatwiejszy dostęp do celnych procedur uproszczonych. Jednocześnie Koncern został upoważniony do posługiwania się oficjalnym logo Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO.

Upoważniony przedsiębiorca to uznawany we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej status zaufanego partnera administracji celnej, którego organizacja wewnętrzna i podział obowiązków, system kontroli, system zarządzania procesem dostaw i wywozów towarów jest efektywny, szczelny i zapewnia pełne bezpieczeństwo towarów znajdujących się w łańcuchu dostawy. Upoważniony przedsiębiorca jest także podmiotem wiarygodnym finansowo, regulującym należycie swoje zobowiązania celne i podatkowe wynikające z prowadzonej przez niego działalności.