26.09.2014

Komunikat Prasowy

PKN ORLEN informuje, że 26 września 2014 roku Pan Igor Ostachowicz, Członek Zarządu PKN ORLEN złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem dzisiejszym z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, podając jako powód troskę o interes spółki publicznej PKN ORLEN w związku z kontrowersjami jakie wywołała jego nominacja. Rezygnacja Pana Igora Ostachowicza nie rodzi skutków finansowych.