03.09.2014

„Index of Success 2013” dla PKN ORLEN

PKN ORLEN został laureatem prestiżowej nagrody „Index of Success 2013” w kategorii fuzje i przejęcia.  Tegoroczni zwycięzcy rankingu „CE Top 500 Index of Success”, przeprowadzonego pod auspicjami  firmy doradczej Deloitte i dziennika Rzeczypospolita zostali wyłonieni spośród 30 kluczowych firm regionu Europy Środkowej przez kapitułę zrzeszającą niezależnych ekspertów. Nagrody wręczono podczas uroczystej gali w ramach XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Wyróżnienie dla PKN ORLEN w kategorii fuzji i przejęć jest sygnałem, że w ocenie niezależnych ekspertów ekspansja Koncernu na kanadyjskim rynku stanowi potencjał do zdywersyfikowania źródeł wzrostu wartości Koncernu, a jednocześnie może pozytywnie wpłynąć na rozwój krajowej gospodarki. Zgodnie ze strategią PKN ORLEN w sektorze upstream, kanadyjskie doświadczenia mogą zostać wykorzystane podczas prac poszukiwawczych węglowodorów niekonwencjonalnych na terenie Polski.  

Ekspansję zagraniczną firmy porównałbym do maratonu - wymaga dalekowzrocznego podejścia, wytrwałości i odpowiedzialności. ORLEN ma wiele doświadczeń z zagranicznych inwestycji. Te ostatnie - wyróżnione nagrodą Index of Success – dają realną szansę na zbudowanie nowego filaru działalności ORLENU czyli własnego wydobycia ropy i gazu. Dodatkowo liczymy, że na bazie kanadyjskich rozwiązań możliwe będzie opracowanie technologii wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Lista „CE Top 500" powstaje przy współpracy dziennika „Rzeczpospolita" i firmy doradczej Deloitte już od siedmiu lat. Od 2011 r. nieodłącznym elementem zestawienia jest „Index of success” - wskaźnik rynkowego sukcesu najważniejszych spółek regionu Europy Środkowej. „Indeks sukcesu" wskazuje na koniunkturę w biznesie oraz kondycję największych, a jednocześnie najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw. Wyróżnienie w indeksie uzależnione jest od szeregu obiektywnych czynników, jak przychody spółki, czy międzynarodowy zasięg działalności.