05.09.2014

Postój technologiczny Olefin II

PKN ORLEN przygotowuje się do planowanego postoju technologicznego instalacji Olefin II. Pierwszy i ostatni etap postoju będzie wymagał skierowania część strumieni technologicznych na pochodnie, co spowoduje pojawienie się efektów świetlnych nad zakładem.

Prace potrwają od 7 września do końca miesiąca. Proces zatrzymywania instalacji będzie prowadzony pod stałym nadzorem wykwalifikowanej kadry technologów, służb odpowiedzialnych za ochronę środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami bezpieczeństwa.

Sam postój technologiczny Olefin II ma trwać kilka tygodni, przy czym efekty świetlne mogą być widoczne w przedziałach 7-10 września oraz 27-29 września gdy będzie miało miejsce przywrócenie instalacji do ruchu.