01.04.2015

Solino uruchamia kolejne inwestycje

Kontynuując realizację zadań inwestycyjnych w ramach strategii kawernowej, Solino rozbudowuje monitoring hydrogeologiczny. Inwestycja jest niezbędna do udostępnienia nowej części złoża Mogilno I oraz podniesie poziom bezpieczeństwa eksploatacji soli kamiennej.

W marcu br. Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” podpisały umowę na wykonanie kolejnego zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie systemu monitoringu hydrogeologicznego na terenie Kopalni Soli Mogilno. Zadanie to jest ściśle powiązane z realizacją przez Solino strategii kawernowej w części dotyczącej udostępnienia nowej części złoża soli Mogilno I, a jego wartość wynosi ponad 1,5 mln zł. Inwestycja polega na odwierceniu 10 otworów hydrogeologicznych (piezometrów) o głębokości do 260 m, których zadaniem jest umożliwienie obserwacji przepływu wód podziemnych oraz zmian ich składu chemicznego. Realizacja zadania jest niezbędna dla spełnienia wymogów środowiskowych i prawnych oraz podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji soli kamiennej. Jego zakończenie planowane jest na III kwartał 2016 roku.