25.03.2015

ORLEN „Promotorem ekologii”

Narodowa Rada Ekologiczna doceniła działalność edukacyjną PKN ORLEN oraz szereg działań w zakresie optymalizacji wpływu na środowisko w XV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Spółka otrzymała tytuł „Promotor ekologii”.

Jest to już kolejna nagroda przyznana PKN ORLEN za działalność w obszarze ekologii. Przypomnimy, iż w ramach w XIII edycji konkursu „Przyjaźni Środowisku”, Koncern otrzymał „Europejską Nagrodę Ekologiczną”, natomiast w XII edycji tytuł „Partnera Polskiej Ekologii” w kategorii Przedsiębiorstwa. Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku” organizowany od 15 lat przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, opiera się na założeniu, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii. Dlatego też w Konkursie organizowanym w tym roku pod patronatem Ministerstwa Środowiska, oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej. Zadaniem Konkursu jest więc wyłonienie i nagradzanie tych samorządów, przedsiębiorstw i placówek edukacyjnych, które dzięki poczynionym inwestycjom oraz wdrażaniu programów edukacyjnych przyczyniły się do poprawy środowiska naturalnego oraz do zwiększenia świadomości ekologicznej