31.03.2015

Unipetrol sfinalizuje transakcję z ENI

Unipetrol, spółka zależna PKN ORLEN, uzyskał prawomocną decyzję czeskiego Urzędu Antymonopolowego dotyczącą przejęcia od włoskiego koncernu ENI akcji Česká Rafinérská, stanowiących 32,445% kapitału zakładowego tej spółki. Po zamknięciu transakcji, która planowana jest w 2 kwartale br. Unipetrol stanie się jedynym udziałowcem spółki Česká Rafinérská.

Finalizacja transakcji zwiększy dostępność i bezpieczeństwo dostaw surowców dla części petrochemicznej Unipetrolu, wpływając korzystnie na możliwości dalszego jej rozwoju. Zgodnie z założeniami strategii Unipetrolu największe nakłady inwestycyjne do 2017 roku zostaną przeznaczone właśnie na petrochemię, która stanowi kluczowe źródło zysku Unipetrolu.

– Nabycie pakietu akcji spółki Česká Rafinérská wpisuje się w strategię wzmacniania aktywów Unipetrol w Czechach. Unipetrol - jako jedyny właściciel spółki Česká Rafinérská - będzie mógł w sposób optymalny zarządzać aktywami rafineryjnymi i petrochemicznymi – mówi Jacek Krawiec, Prezes PKN ORLEN i Przewodniczący Rady Nadzorczej Unipetrol.

Česká Rafinérská, a.s. jest operatorem rafinerii w Litvínowie oraz Kralupach, które są obecnie jedynymi działającymi zakładami rafineryjnymi w Czechach, o łącznych zdolnościach przerobowych na poziomie 8,7 mln ton ropy rocznie. Po nabyciu na początku 2014 roku 16,335% akcji Česká Rafinérská od koncernu Shell, udział Unipetrolu w kapitale zakładowym tej spółki wynosił 67,555%. Dzięki ostatecznej zgodzie na koncentrację aktywów, Unipetrol stanie się właścicielem 100% akcji spółki Česká Rafinérská, co wpłynie korzystnie na dalszą poprawę zarządzania operacyjnego. Przyniesie to korzyści nie tylko w dziedzinie projektów inwestycyjnych, ale również oszczędności na poziomie kosztów operacyjnych.