03.03.2016

ORLEN - logistyka 2.0

Cyfrowa, automatyczna ścieżka dostępu do nalewu paliw i wagony pod specjalnym nadzorem - w ramach dalszego usprawnienia  procesów logistycznych PKN ORLEN rozpoczął pilotażowy program telewizji technologicznej na terminalu paliwowym oraz wprowadził technologię RFID (Radio Frequency IDentification) do ustalania lokalizacji wagonów, którymi zarządza. Wdrożone rozwiązania już wykazały zwiększenie efektywności procesów logistycznych, ale także podniosły poziom bezpieczeństwa.

Telewizja technologiczna (przemysłowa) została opracowana i uruchomiona w jednej z baz magazynowych PKN ORLEN w ramach pilotażu nowego innowacyjnego podejścia do obsługi tankowania autocystern. Zastosowane rozwiązanie oparte jest o technologię identyfikacji tablic rejestracyjnych pojazdów (tzw. LPR - License Plate Recognition), które są odczytywane z obrazu przekazywanego przez cyfrowe kamery systemu telewizji przemysłowej. Jest ono zintegrowane z systemem obsługi terminala umożliwiając automatyzację części procesu. Zdalna identyfikacja pojazdu odbywa się na każdym kroku – przed wjazdem na teren terminala, następnie do strefy nalewczej oraz na zakończenie procesu tankowania oraz zamykania transakcji. Każdorazowo w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, ich wyjaśnieniem zajmuje się obsługa obiektu.
 
Testy telewizji technologicznej pokazały, że spełnia ona początkowe założenia zwiększając przepustowość terminala, dzięki skróceniu czasu obsługi kierowcy, o 30%. Ma to duże znaczenie zarówno dla PKN ORLEN z uwagi na możliwość obsługi większej ilości kierowców w danym czasie, jak i dla przewoźników w postaci efektywniejszego wykorzystania czasu pracy kierowców autocystern. Jednocześnie automatyzacja procesu przyczyniła się do wzrostu bezpieczeństwa poprzez właściwe zarządzanie liczbą autocystern, które mogą znajdować się w danym momencie na terenie obiektu.  Dodatkowo wdrożony został system szkoleń BHP w oparciu o kioski multimedialne wraz z okresowym sprawdzaniem znajomości zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terminalach paliw. 
 
W ramach nowych rozwiązań technologicznych w zakresie logistyki PKN ORLEN wdrożył również innowacyjny system, umożliwiający lokalizację wagonów. Dzięki oznakowaniu wagonów tagami RFID, PKN ORLEN jest w stanie określić, gdzie znajduje się wagon na bocznicy, a także jaki jest jego status (pusty, załadowany, wyłączony). Z kolei ta informacja wykorzystywana jest do lepszego planowania ich załadunku, co umożliwia efektywniejsze ich wykorzystanie. Znaczniki (tagi) na wagonach odczytywane są przez bramki stałe zamontowane przy torach oraz czytniki mobilne, obsługiwane przez personel.  RFID w połączeniu z technologią GPS umożliwia także śledzenie pociągów w trasie, a to oznacza zwiększone bezpieczeństwo transportu oraz korzyści wynikające z lepszego planowania zapasów w sieci dystrybucyjnej. PKN ORLEN zarządza system na zasadzie wyłączności, niezależnie od pochodzenia wagonów.