03.06.2016

ZWZ PKN ORLEN

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN zatwierdziło dziś sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowe w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym za 2015 rok. Akcjonariusze przychylili się także do rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy. Zgromadzenie wybrało też skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

Decyzją Walnego Zgromadzenia wszyscy Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN otrzymali absolutorium. Akcjonariusze zaakceptowali również sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowe za 2015 rok. Walne Zgromadzenie podjęło także decyzję o podziale zysku za ubiegły rok akceptując przeznaczenie kwoty ponad 855,4 mln zł na wypłatę dywidendy na poziomie 2 zł na akcję tj. wyższej niż to miało miejsce w 2015 roku, gdy wyniosła ona 1,65 zł za akcję. Dzień dywidendy wyznaczony został na 15 lipca, a termin jej wypłaty ustalono na 5 sierpnia 2016 roku.

Zgodnie z decyzją Akcjonariuszy liczebność Rady Nadzorczej ustalono na dziewięciu członków. Rada nowej kadencji będzie pracowała w składzie:

- Angelina Anna Sarota – przewodnicząca
- Radosław Leszek Kwaśnicki
- Mateusz Henryk Bochacik
- Artur Gabor
- Agnieszka Krzętowska
- Adrian Dworzyński
- Remigiusz Nowakowski
- Wiesław Protasewicz

Pan Wiesław Tomasz Protasewicz - Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki /obecnie SGH/ w Warszawie Wydziału Ekonomiki Produkcji. Ukończył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W latach 1982 - 1990 pracował w Mostostalu Siedlce zajmując się planowaniem produkcji a następnie eksportem. W okresie 1990-1994 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Siedlcach jako dyrektor wydziału rozwoju gospodarczego a od 1993 roku Wojewoda Siedlecki. W 1994 roku podjął pracę w Warszawie w spółkach prawa handlowego jako dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych.

W 1998 roku został powołany do Zarządu PKP a następnie PKP S.A. i pełnił  funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego m.in. za obszar ekonomiczno-finansowy. Od 2003 roku był członkiem zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie gdzie nadzorował pion ekonomiczno-finansowy, marketing oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych. Pod koniec 2007 roku został Wiceprezesem Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych „Operator” S.A. w Warszawie.

W okresie 1992-2009 uczestniczył w pracach Rad Nadzorczych wielu spółek prawa handlowego, m.in. Hydrobudowa-6 S.A. w Warszawie, WARS S.A. w Warszawie, PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, PSE „Centrum” S.A. w Warszawie. W większości Rad Nadzorczych pełnił funkcję przewodniczącego.