07.12.2016

PKN ORLEN zwiększa dostawy ropy do czeskiej rafinerii

PKN ORLEN podpisał aneks do umowy z firmą Tatneft  Europe AG na dostawy ropy naftowej do czeskiej rafinerii w Litvinovie, który wydłuża okres obowiązywania kontraktu i zwiększa możliwy maksymalny wolumen sprowadzanego surowca.

Aneks przewiduje, że firma Tatneft Europe AG dostarczy do rafinerii w Litvinovie ropę naftową REBCO w ilości od 1,620 mln ton do maksymalnie 3,960 mln ton. Kontrakt będzie obowiązywał od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Tatneft Europe AG, z siedzibą w Szwajcarii, jest spółką zależną rosyjskiego producenta ropy naftowej PAO Tatneft. Oprócz kontraktu z Tatneft dostawy do rafinerii Koncernu zabezpieczone są na bazie długoterminowych umów z Rosneft Oil Company oraz Saudi Aramco.