05.04.2016

Etyka i standardy biznesowe kryterium wyboru dostawców ORLENU

PKN ORLEN chce wspierać dostawców we wdrażaniu i utrzymywaniu najlepszych praktyk opartych na świadomości odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Koncern stworzył „Kodeks postępowania dla Dostawców PKN ORLEN”, który od kwietnia tego roku będzie obowiązkowym kryterium w kwalifikacji kontrahentów. Kodeks prezentuje zasady dotyczące współpracy z Dostawcami oparte na normach etycznych, przepisach prawa i najwyższych standardach biznesowych przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

PKN ORLEN jako jedyna polska Spółka wyróżniona trzykrotnie prestiżowym tytułem najbardziej etycznej firmy na świecie, przyznanym przez międzynarodowy niezależny zespół ekspertów amerykańskiego Ethisphere Institute, zamierza szerzyć ideę odpowiedzialności społecznej również wśród swoich dostawców i chce współpracować z kontrahentami, którzy przestrzegają praw człowieka i działają zgodnie z regulacjami prawnymi, zapewniają bezpieczne i godne warunki pracy oraz stosują nie tylko najwyższe standardy etyczne w prowadzonej działalności, ale także dbają  o środowisko naturalne.

Stworzony przez PKN ORLEN kodeks jest kluczowym dokumentem zawierającym fundamentalne zasady budowania relacji i współpracy z interesariuszami. Został także ustanowiony jako integralny element kwalifikacji kontrahentów w procesie zakupu produktów i usług. Należy podkreślić, iż Spółka rocznie przeprowadza ok 21 tys. transakcji, przy ponad 5 tys. postępowań zakupowych, w prawie 370 kategoriach niezbędnych dla funkcjonowania produkcji, dystrybucji i obsługi funkcji wsparcia, procesów inwestycyjnych i rozwojowych firmy, z wyłączeniem dostaw surowców (ropa i gaz). Poprzez wytyczne zapisane w Kodeksie, PKN ORLEN będzie zachęcał i motywował Dostawców do stałego doskonalenia się zgodnie ze standardami społecznymi, środowiskowymi, etycznymi i normami ładu korporacyjnego. Standardy określone w Kodeksie promują dobre praktyki rynkowe w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw.

Treść Kodeksu dostępna jest na stronie www.orlen.pl w zakładce odpowiedzialność w sekcji Odpowiedzialny Biznes.