11.04.2016

Najlepsze pomysły z całego świata zasilą innowacje w PKN ORLEN

PKN ORLEN rozstrzygnął pierwszy – tej skali – globalny konkurs crowdsourcingowy, zainicjowany przez polską firmę. Spośród projektów zgłoszonych przez firmy, uczelnie i ośrodki badawcze z całego świata wytypowano trzy najlepsze rozwiązania. Ich autorzy pochodzą z Polski, Indii i Niemiec.  Zwycięzcy otrzymali po 10 tys. euro, a także zostali zaproszeni do rozmów nad kontynuowaniem współpracy z PKN ORLEN. Wybrane koncepcje, zgodnie z założeniami konkursu, mają za zadanie zwiększenie efektywności energetycznej procesów produkcyjnych w rafinerii.

Podmioty, które zaproponowały najciekawsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalające na efektywny odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła z kolumn destylacji to polska firma PWPO-T PROMONT będąca liderem polsko-szwedzkiego konsorcjum, specjalizujące się w inżynierii chemicznej, indyjskie biuro projektowe Guha Industries Canada oraz niemiecki ośrodek badawczy ILK Dresden.

- Zarówno zainteresowanie konkursem ze strony innowatorów z całego świata, jak i poziom merytoryczny proponowanych rozwiązań przeszły nasze oczekiwania i potwierdziły skuteczność crowdsourcingu jako narzędzia do szybkiego pozyskiwania innowacji. Szczególnie cieszy, że wśród najlepszych propozycji z całego świata znalazła się również ta przedstawiona przez rodzimy podmiot. Doskonale wpisuje się to w nasze podejście do innowacji. Jako największa polska firma czujemy się bowiem zobligowani nie tylko do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych na potrzeby naszej działalności, ale też do stymulowania wzrostu innowacyjności całej polskiej gospodarki - powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Podczas wieloetapowej analizy eksperckiej zrealizowanej przez pracowników PKN ORLEN, ocenie poddawano między innymi innowacyjność technologiczną poszczególnych rozwiązań, kompletność projektu, ich efektywność ekonomiczną,  potencjał implementacyjny oraz wymiar rozwojowy, ale też doświadczenie podmiotów we wdrożeniu projektów o podobnej skali. Wyróżnione zostały zarówno rozwiązania komercyjne, jak i technologie prototypowe, wymagające dalszych badań i rozwoju. Wytypowane projekty charakteryzuje również wysokie zróżnicowanie technologiczne, a przy wdrożeniu pozwolą one na dużą elastyczność w odzysku ciepła i produkcji m.in. energii elektrycznej, pary i chłodu– mediów szeroko wykorzystywanych w procesach rafineryjnych.

- Obecnie ponad 70% kosztów w Downstream to koszty energii. Koszty zużyć energetycznych są i będą miarą konkurencyjności firm naftowych w Europie. Poprzez zaadresowanie problemu zagospodarowania ciepła niskotemperaturowego otwieramy obszar , który obecnie na świecie nie jest wykorzystywany, a który w kolejnych latach będzie poważnym wyzwaniem dla dużych producentów przemysłowych. Warto podkreślić iż w samej GK ORLEN istnieje potencjał  do aplikacji konkursowych rozwiązań na aż 7 instalacjach. Poprzez tą i szereg innych realizowanych inicjatyw PKN ORLEN może stać się liderem innowacji w tej dziedzinie - powiedział Krystian Pater, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Produkcji.

Innowacyjna formuła otwartego konkursu, pozwalającego na pozyskiwanie najlepszych pomysłów z całego świata, została wsparta nowoczesnymi narzędziami komunikacji. Oprócz wykorzystania wiodącej platformy crowdsourcingowej NineSigma, posiadającej ponad 2,5 mln aktywnych użytkowników i organizującej konkursy dla takich podmiotów jak np. NASA, GE czy BASF, Koncern komunikował szeroko konkurs również w mediach międzynarodowych oraz na platformach społecznościowych. W efekcie informacja o projekcie dotarła poprzez media do grupy ok. 250 tys. sprofilowanych odbiorców na całym świecie, a poprzez kampanię na Twitterze do blisko 2,5 mln użytkowników

- Cieszymy się, że mogliśmy połączyć PKN ORLEN z dostawcami najlepszych rozwiązań na całym świecie i we własnym kraju w obszarze tak wymagających rozwiązań technologicznych. Konkurs ten  jest doskonałym przykładem tego, jak otwarte innowacje mogą pomóc firmom  takim jak PKN ORLEN znaleźć rozwiązania najtrudniejszych problemów technologicznych, z których ostatecznie będzie mogło skorzystać całe społeczeństwo - powiedział Rick Wielens, Prezes europejskiego oddziału NineSigma.

W przypadku zadawalających efektów kolejnych etapów negocjacji, PKN ORLEN zamierza wykorzystać doświadczenia zebrane podczas realizacji projektu w kolejnych inicjatywach z zakresu open innovation, zmierzających zarówno do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, jak i wzmocnienia kultury innowacyjności Koncernu.