07.11.2016

Pierwsi stażyści programu „Energia dla przyszłości” rozpoczynają pracę

7 listopada studenci i absolwenci uczelni technicznych rozpoczynają pracę w kluczowych spółkach sektora energetycznego, w ramach programu „Energia dla przyszłości” zorganizowanego pod auspicjami Ministerstwa Energii. Stażyści będą mieli okazję współpracować ze strategicznymi partnerami projektu – PGE Polską Grupą Energetyczną, PGNiG i PKN ORLEN. Celem programu jest budowanie zaplecza kadrowego dla polskiej energetyki.

Początek programu w Ministerstwie Energii

30 września 2016 r. staż w Ministerstwie Energii, w ramach programu „Energia dla przyszłości”, rozpoczęło 21 absolwentów uczelni technicznych. Podczas spotkania z uczestnikami minister Krzysztof Tchórzewski oraz wiceminister Michał Kurtyka podkreślali, że wspólna inicjatywa Ministerstwa i spółek to niepowtarzalna szansa dla studentów na zdobycie unikatowego doświadczenia zawodowego.

W październiku stażyści uczestniczyli w pracy wybranych departamentów Ministerstwa Energii: Departamentu Energetyki, Departamentu Energii Odnawialnej, Departamentu Energii Jądrowej oraz Departamentu Ropy i Gazu.

Start w spółkach

Po miesięcznym stażu ministerialnym przyszła pora na spółki, gdzie z początkiem listopada odbyły się uroczyste inauguracje Programu. 7 listopada pierwsze grupy rozpoczynają miesięczne staże w wybranych departamentach i działach poszczególnych spółek. Stażystami opiekują się doświadczeni i przeszkoleni opiekunowie wytypowani z grona pracowników każdej z firm. W ramach przygotowania studentów do pracy, każda ze spółek zorganizowała spotkania, w trakcie których uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi aspektami strategii i działalności spółek oraz kwestiami technicznymi dotyczącymi planowanych praktyk.

Jesteśmy liderem rynku energetycznego w Polsce i dlatego zależy nam na tworzeniu zaplecza kompetentnej kadry przyszłych pracowników tego sektora. Umożliwiamy najlepszym studentom poznanie specyfiki branży i uczestniczenie w najciekawszych projektach realizowanych w ramach naszej Grupy. Harmonogram programu został ułożony w taki sposób, by studenci mogli w jak najszerszym stopniu rozwinąć swoje kompetencje i świadomie zadecydować o swojej dalszej przyszłości. Liczymy na to, że uda nam się zainteresować ich pracą w energetyce, co jest szczególnie ważne z uwagi na lukę pokoleniową, która grozi sektorowi w perspektywie kolejnych lat – powiedział Henryk Baranowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zaangażowanie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w programy kształcenia profesjonalnej kadry to obowiązek dla naszej spółki. Od tego jak dziś „zainwestujemy” w młode pokolenie, zależą przyszłe sukcesy polskiej branży energetycznej na świecie – powiedział Bogusław Marzec, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. finansowych.

PKN ORLEN otwiera swoje drzwi dla młodych i utalentowanych ludzi w najbardziej perspektywicznych pod względem innowacyjności obszarach – rozwoju i energetyki. Mamy ambitne plany w tym zakresie, których wdrożenie jest dziś koniecznością, aby budować przewagę konkurencyjną. Mam nadzieję, że świeże spojrzenie studentów i absolwentów ułatwi nam przełamywanie schematów i wypracowywanie nowych rozwiązań – stwierdził Mirosław Kochalski, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN.

Program „Energia dla przyszłości” skierowany jest do studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Gdańskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej. W ramach czteromiesięcznej praktyki w trzech kluczowych spółkach z branży energetycznej w Polsce, 21 studentów wybranych spośród blisko 200 chętnych będzie miało możliwość poznania od strony praktycznej takich obszarów działalności jak technologia, sprzedaż, strategia, badania i rozwój, a także nadzór nad grupą kapitałową oraz współpraca zagraniczna. Będzie to doskonałe uzupełnienie dla wiedzy zdobytej podczas stażu w Ministerstwie Energii, gdzie uczestnicy poznawali specyfikę branży z punktu widzenia organu nadzorującego. Po czterech wstępnych miesiącach stażu w firmach uczestnicy trafią do wybranej przez siebie spółki, w której pracować będą przez kolejne pół roku. Na zakończenie projektu studenci powrócą na dwa dodatkowe miesiące na dalsze praktyki w Ministerstwie Energii.