08.02.2016

Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN

Rada Nadzorcza PKN ORLEN powołała dziś Pana Mirosława Kochalskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Zbigniewa Leszczyńskiego na stanowisko Członka Zarządu Koncernu. Jednocześnie z pełnienia dotychczasowej funkcji odwołany został Marek Podstawa, Członek Zarządu ds. Sprzedaży.

Pan Mirosław Kochalski

Wykształcenie:

• 2000 – 2001 - SGH w Warszawie „Zarządzanie wartością firmy” (studia podyplomowe)
• 1992 – 1994 - Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (stacjonarne studia podyplomowe)
• 1984 – 1989 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – mgr historii

Odbyte kursy i szkolenia:
• Egzamin dla członków Rad Nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa
• Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu i rad nadzorczych
• Obowiązki informacyjne spółek publicznych. Raporty bieżące, poufność informacji w publicznym obrocie papierami wartościowymi
• Szkolenie strategiczne kadry administracji rządowej
• Private Sector Contracting for Public Services - Washington D.C.

Doświadczenie zawodowe:
Sektor prywatny:
• 12/2015 – obecnie - PKN ORLEN S.A., Doradca Prezesa Zarządu
• 02/2010 – 06/2010 - Managing Director Coifer Impex SRL w Bukareszcie
• 2006 – 2008 - Prezes Zarządu Ciech S.A.
• 1999 – 2002 - PKN ORLEN S.A., Dyrektor Biura Dostaw i Zakupów Pozapaliwowych
Sektor publiczny:
• 2012 – 2015 - Dyrektor Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych​
• 2003 – 2006 - Samorząd Miasta Stołecznego Warszawy:
o 11/2005 – 07/2006 - p.o. Prezydenta m.st. Warszawy/Sekretarz Miasta/Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
o 2003 – 2005 - Dyrektor Biura Zamówień Publicznych
• 1995 – 1999: Urząd Zamówień Publicznych:
o 1997 – 1999 - Dyrektor Generalny
o 1996 – 1997 - Dyrektor Zespołu Szkoleń i Promocji
o 1995 - Dyrektor Biuletynu Zamówień Publicznych
• 1994 – Urząd Rady Ministrów - główny specjalista

Rady Nadzorcze i organy doradcze:
• 2007 – 2008 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Narodowego Centrum Sportu Spółka z o.o.
• 2007 – 2008 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych Organika Sarzyna
• 2006 - 2008 - Członek Rady Nadzorczej Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych „Fosfory”
• 2006 – 2008 - Przewodniczący Rady Nadzorczej IZCH Soda-Mątwy S.A.
• 2006 – 2008 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej JZS Janikosoda S.A.
• 2004 – 2008 - Członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
• 2004 – 2007 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A.
• 2001 – 2002 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN Budonaft sp. z o.o.


Pan Zbigniew Leszczyński

Wykształcenie:

• 09/2006 – 06/2007 - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Zarządzanie projektami (studia podyplomowe)
• 09/2005 – 06/2006 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Projektowanie i eksploatacja sieci komputerowych (studia podyplomowe)
• 09/2003 – 06/2004 - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zarządzanie spółką na rynku Unii Europejskiej (studia podyplomowe)
• 09/2001 – 06/2003 - Uniwersytet Warszawski, Rachunkowość i finanse (studia magisterskie)

Kursy, szkolenia i certyfikaty:
• 11/2010 - Public relations firmy i współpraca z mediami
• 10/2007 - Zarządzanie zmianą
• 07/2007 - Zarządzanie projektami
• 09/2005 - Doskonalenie komunikacji wewnętrznej
• 04/2004 - Uprawnienia członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

Doświadczenie zawodowe:
• 12/2014 – obecnie - Prezes Zarządu Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
• 07/2014 – obecnie - Wiceprezes Zarządu Fundacji Warsaw Institute (ekspert w zakresie nafty, górnictwa, gazu i energetyki)
• 11/2013 – 12/2014 - Właściciel firmy LVL Zbigniew Leszczyński (działalność gospodarcza w zakresie doradztwa, nadzoru, prowadzenia projektów)
• 04/2013 – 10/2013 - Kompania Węglowa S.A., Dyrektor Pionu ds. Sprzedaży i Marketingu
• 02/2012 – 04/2013 - Właściciel firmy LVL Zbigniew Leszczyński
• 07/2010 – 01/2011 - Prezes Zarządu Wisła Płock S.A.
• 01/2009 – 07/2010 - PKN ORLEN S.A., Kierownik Działu Kanałów Dystrybucji i Administracji Sprzedaży
• 04/2008 – 01/2009 - Prezes Zarządu Rynex Sp. z o.o.
• 06/2007 – 04/2008 - ORLEN - PetroCentrum Sp. z o.o., Kierownik Działu Administracji Sprzedaży i Informatyki
• 01/2001 – 05/2007 - ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o., Kierownik Działu Rozliczania Stacji Paliw

Rady Nadzorcze i organy doradcze:
• 05/2013 – 09/2013 - Gliwicki Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej
• 10/2010 – 03/2011 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
• 07/2006 – 06/2008 - Sekretarz Rady Nadzorczej Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
• 07/2005 – 07/2006 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.