03.10.2016

ORLEN Upstream wierci na południu Polski

ORLEN Upstream rozpoczął prace wiertnicze w Małopolsce. Otwór Lipinki-OU1 realizowany jest w ramach przedsięwzięcia projektowego „Karpaty”, włączonego do portfolio projektów poszukiwawczo-wydobywczych Koncernu w 2015 roku.

Prace wiertnicze na terenie gminy Lipinki rozpoczęły się 30 września i potrwają około 50 dni. Odwiert położony jest na terenie koncesji Blok 435 (30/2013/p) w powiecie gorlickim, w województwie małopolskim. Planowana całkowita długość odwiertu Lipinki-OU1 wyniesie 2100 metrów.

Celem prowadzonych prac jest zbadanie pod kątem występowania nagromadzeń węglowodorów kilku formacji geologicznych zalegających na różnych głębokościach oraz pozyskanie danych, które umożliwią odtworzenie budowy geologicznej regionu i ocenę jego perspektywiczności. Centralna część Karpat Zewnętrznych, gdzie położony jest odwiert Lipinki-OU1, znana jest od XIX wieku z konwencjonalnych akumulacji węglowodorów. Na tym obszarze historycznie udokumentowane zostały liczne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego.

Obecnie PKN ORLEN w ramach posiadanych aktywów w Polsce realizuje prace poszukiwawcze, rozpoznawcze i wydobywcze na terenie 8 województw i obszarze blisko 20 tys. km2. ORLEN Upstream kontynuuje prace w zakresie wszystkich posiadanych przez spółkę koncesji. Wraz z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem finalizuje prace nad wspólnym zagospodarowaniem złoża Karmin, położonym na terenie koncesji Jarocin-Grabina (16/2001/p), gmina Dobrzyca, powiat pleszewski. Rozpoczęcie produkcji z tego złoża planowane jest jeszcze w 2016 roku. Trwają także prace przygotowawcze do wykonania kolejnych otworów poszukiwawczych i rozpoznawczych, których wiercenie zaplanowano z początkiem 2017 roku.