03.07.2017

Podatkowy Fair Play już w całej sieci ORLEN

Od początku lipca, po zakończonym sukcesem pilotażu, cała sieć PKN ORLEN została objęta programem „Podatkowy Fair Play”. W jego ramach wszystkie stacje paliw ORLEN, zarówno własne jak i franczyzowe, zostały wyposażone w przezroczyste skrzynki, przeznaczone na przedarte paragony. 

Program ma charakter edukacyjny i kierowany jest do klientów, którzy nie chcą lub nie potrzebują dowodu zawarcia transakcji. W ramach akcji pracownicy stacji paliw będą zachęcać klientów do odbierania paragonów. W przypadku rezygnacji, dowód zapłaty zostanie przedarty i w obecności klienta umieszczony w specjalnie przygotowanym przezroczystym pojemniku. Dzięki zainstalowanym skrzynkom zyskają oni pewność, że ich paragony nie zostaną wykorzystane w działaniach „szarej strefy podatkowej”. Koncern w ten sposób wpisuje się w zainicjowane przez Ministerstwo Finansów działania zmierzające do uszczelnienia systemu podatkowego.

- Podczas programu pilotażowego koncentrowaliśmy się na wypracowaniu standardów, które z jednej strony pozwolą na skuteczną komunikację z naszymi klientami, dotyczącą korzyści wynikających z uczciwych praktyk podatkowych, z drugiej zaś nie będą powodowały obniżenia jakości serwisu na naszych stacjach. Z opinii zebranych po pilotażu wiemy, że udało nam się zrealizować te cele, zatem działania na rzecz przejrzystości podatkowej, nie będą wiązać się z żadnymi niedogodnościami dla naszych klientów - powiedział Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Sprzedaży.

 Koncern aktywne współpracuje także z Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego oraz innymi firmami z branży paliwowej w celu wypracowania skutecznych mechanizmów ograniczających nieprawidłowości związane z wystawianiem tzw. pustych faktur.