10.02.2017

PKN ORLEN po raz kolejny w gronie wiodących pracodawców

​Eksperci niezależnego Top Employers Institute już po raz szósty z rzędu uznali PKN ORLEN za czołowego pracodawcę w kraju. Decyzję o przyznaniu Koncernowi certyfikatu Top Employer Polska 2017 podjęto na podstawie wyników audytu polityki personalnej Spółki na tle najlepszych praktyk i standardów międzynarodowych. 

Tytuł Top Employer Polska przyznany przez globalną firmę certyfikującą warunki pracy, jest kolejnym potwierdzeniem najwyższych światowych standardów polityki personalnej obowiązujących w PKN ORLEN. Eksperci oceniali w Spółce wszystkie składowe zarządzania obszarem HR w tym m.in. praktyki stosowane w takich kategoriach jak wynagrodzenia i benefity, szkolenia, rozwój kariery zawodowej, warunki pracy i kultura organizacyjna firmy.
 
Międzynarodowe badanie wskazujące czołowych światowych pracodawców prowadzane jest co roku i wyróżnia wyłącznie tych, którzy tworzą ponadstandardowe warunki pracy, dbają o talenty i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji oraz dążą do ciągłego doskonalenia praktyk związanych z zatrudnieniem. Zgodnie z polityką weryfikacyjną, wszystkie organizacje przechodzą  proces szczegółowego badania i certyfikacji, a nad jego prawidłowością czuwa niezależna firma przeprowadzająca audyt finałowy.
 
- Jak wynika z badania, PKN ORLEN tworzy wyjątkowe środowisko pracy i zapewnia szeroką gamę inicjatyw obejmujących nie tylko optymalne warunki pracy i świadczenia dodatkowe, ale także dobrze przemyślany system zarządzania wynikami, który jest spójny z kulturą organizacyjną firmy - powiedziała Magdalena Kusik, Country Manager Poland w Top Employers Institute.
 
- Zmiany w globalnej gospodarce, jak choćby wzrost znaczenia innowacyjności czy ciągłe powstawanie nowych, coraz węższych nisz i specjalizacji zawodowych, powodują, że od lat rośnie znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw. Tym bardziej jesteśmy dumni z faktu, że z taką konsekwencją tworzymy warunki zatrudnienia i kulturę organizacyjną, pozwalające nam na przyciąganie z rynku najlepszych pracowników. Jesteśmy przekonani, że przekłada się to wprost na naszą pozycję biznesową, a wyróżnienie przyznane przez instytut jest tego kolejnym potwierdzeniem - powiedziała Grażyna Baka, Dyrektor Wykonawcza ds. Kadr w PKN ORLEN.
 
Więcej informacji o badaniu i wynikach firmy  na www.top-employers.com