13.10.2017

Manewry pożarnicze „ORLEN 2017”

Kompleksowe manewry ratowniczo-gaśnicze odbędą się w najbliższą środę, 18 października na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN oraz spółki Basell Orlen Polyolefins w Płocku. Podstawowym celem ćwiczeń jest sprawdzenie funkcjonowania w zakładach jak i poza ich strukturami Planów Operacyjno – Ratowniczych oraz doskonalenie współpracy służb i podmiotów ratowniczych.

W ćwiczeniach, które się rozpoczną o godz. 10:00 i potrwają do godz. 15:00, udział wezmą strażacy  jednostek Zakładowych z PKN ORLEN, spółki ORLEN Południe, ANWIL, PERN oraz Państwowej Straży Pożarnej. Do współpracy zostaną także włączone inne służby przewidziane do prowadzenia działań na terenie wymienionych zakładów. Według założeń w manewry będzie zaangażowanych około 80  strażaków z sześciu jednostek Zakładowych i Państwowych Straży Pożarnych z województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, a także podkarpackiego. Będą to manewry cykliczne, które odbywają się na terenie Zakładu PKN ORLEN w Płocku co trzy lata.

- Zgodnie z naszymi priorytetami i hasłem „Po pierwsze bezpieczeństwo”, dokładamy wszelkich starań, aby ćwiczyć systematycznie oraz skutecznie zapobiegać wypadkom, awariom czy pożarom. Realizując powyższe założenia organizujemy cykliczne wewnętrzne manewry pożarnicze, ale także raz na trzy lata duże ćwiczenia wraz z jednostkami PSP znajdującymi się w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym - powiedział Dariusz Loska Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w PKN ORLEN.

W manewrach, które odbędą się na instalacji Alkilacji należącej do PKN ORLEN oraz instalacji Polietylenu III spółki Basell Orlen Polyolefins udział wezmą strażacy z  Płocka, Włocławka oraz Trzebini. Ćwiczenia zostaną zrealizowane w oparciu o wybrane potencjalne scenariusze przewidziane w obowiązujących Planach Operacyjno-Ratowniczych dla Zakładów Dużego Ryzyka.

W celu sprawnej koordynacji działań ratowniczych utworzony zostanie sztab taktyczny i strategiczny, w skład którego wejdą przedstawiciele PKN ORLEN, funkcjonariusze z Komendy Miejskiej PSP w Płocku oraz inne służby i podmioty, jak Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Po zakończonych manewrach odbędzie się wystawa sprzętu ratowniczego oraz szkolenie dotyczące doskonalenia technik gaszenia. W związku z powyższym podpalone zostaną substancje palne umieszczone na betonowej, szczelnej tacy ćwiczebnej o powierzchni ponad 200 m kwadratowych, znajdującej się na terenie Zakładowej Straży Pożarnej. Ratownicy nie wykluczają, że w efekcie gaszenia i zaistniałych warunków meteorologicznych, jak np. wysoka wilgotność, wiatr i deszcz nad poligonem może być zauważalna chmura ciemnego dymu. Ćwiczenia zostaną przeprowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska.