31.08.2017

Oświadczenie PKN ORLEN

W związku z publikacjami na temat śledztwa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie dotyczącego szkody wyrządzonej PKN ORLEN zwracamy uwagę, iż osoby przeciwko którym jest ono prowadzone nie są pracownikami PKN ORLEN od roku.

Zawiadomienie o zaobserwowanych nieprawidłowościach zostało skierowane przez PKN ORLEN do Prokuratury już w 2016 roku.