13.04.2018

Stanowisko PKN ORLEN w sprawie ANWIL

​W odniesieniu do sugestii zawartych w artykule „Azoty nie spoczną na laurach” opublikowanym w dzisiejszym wydaniu dziennika Puls Biznesu, PKN ORLEN pragnie zapewnić, iż  obowiązujące strategiczne plany Koncernu nie przewidują sprzedaży spółki ANWIL. 

Chemiczne aktywa Grupy ORLEN działające we Włocławku są niezwykle ważnym, integralnym elementem budowania wartości Grupy, która wiąże z nimi istotne plany rozwojowe. Tym samym Koncern nie prowadzi analiz ani żadnych rozmów, które miałyby zmierzać do dezinwestycji w tym segmencie.