12.04.2018

Dwa innowacyjne rozwiązania ORLENU nagrodzone przez ekspertów

​EMS (Energy Management System) oraz Zaawansowany System Sterowania czyli APC (Advanced Process Control) zdobyły nagrody w kategorii: Przemysł 4.0 w tegorocznej edycji konkursu „Techno Biznes”  organizowanym przez „Gazetę Bankową”. Laureatów w poszczególnych kategoriach wybiera Kapituła konkursu, którą tworzą eksperci z dziedziny ekonomii, bankowości, finansów, nauki oraz informatyki.

EMS optymalizuje pracę całego układu energetycznego Zakładu Produkcyjnego w Płocku: zarówno części rafineryjnej, petrochemicznej, zakładowej elektrociepłowni oraz bloku gazowo-parowego. Jury konkursowe doceniło fakt, że EMS analizuje on-line zapotrzebowanie oraz produkcję poszczególnych mediów energetycznych. Na podstawie analizy danych pomiarowych, EMS wyszukuje możliwe do uzyskania profity ekonomiczne dla ORLENU wynikające z efektu synergii poszczególnych obiektów produkujących energię. EMS został wdrożony i funkcjonuje w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku, a obecnie procedowana jest implementacja EMS w Zakładzie Produkcyjnym w czeskim Litvinovie.

APC (Advanced Process Control - Zaawansowany System Sterowania) pozwalający na jednoczesną kontrolę i optymalizację wielu parametrów pracy instalacji produkcyjnych i zaimplementowany w 2017 roku na trzech jednostkach produkcyjnych w Płocku (Reforming 6; Hydroodsiarczanie Oleju Napędowego 6 i 7) zyskał wysoką ocenę jury.

Podstawowym czynnikiem generującym przychody przez APC jest utrzymywanie stabilnych warunków procesów technologicznych wyznaczonych przez fachowy zespół optymalizujący produkcję. Wskazane są one na podstawie aktualnego stanu instalacji oraz zaleceń komórek organizacyjnych, generujących plan i harmonogram produkcji, niezależnie od czynników zewnętrznych takich jak zmienność jakości wsadu, pogoda, degradacja katalizatorów itp. W rękach doświadczonego operatora narzędzie takie jak APC daje nieograniczone możliwości optymalizacji przez stabilizację procesu technologicznego, co przekłada się bezpośrednio na korzyści biznesowe dla ORLENU. Dzięki tej technice sterowania instalacją podstawowe wymierne zyski to: zwiększenie przerobowości instalacji; zwiększenie uzysków; zmniejszenie kosztów operacyjnych; poprawa kontroli jakości; poprawa elastyczności produkcji i poprawa stabilności procesu. Wśród zysków niemierzalnych należy wskazać: zwiększenie możliwości nadzoru nad procesem; zwiększenie efektywności pracy operatorów; lepsze zrozumienie procesu czy wreszcie zmniejszenie awaryjności instalacji.
Strategia wdrożenia systemów APC obejmuje 103 instalacje produkcyjne należące do spółek Grupy Kapitałowej.

„Techno Biznes” jest połączeniem konkursów technologicznych („LIDER 2017” oraz „Hit Roku 2018”), których celem jest promowanie innowacyjnych produktów i rozwiązań IT wdrożonych w firmach i instytucjach najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Wyłonienie oraz promowanie firm i instytucji finansowych, które wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w obszarze nowoczesnych i innowacyjnych technologii ma na celu pokazanie istotniej roli wdrażanych technologii w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w ich otoczeniu wewnętrznym, jak również wpływ na korzyści biznesowe.